Arbejdsmarked

Afdelingens kritiske ydelser

At tage vare på borgeres og medarbejderes sikkerhed, når de bruger, arbejder på eller besøger arbejdsmarkedsafdelingens tilbud.

Afdelingens interne krisestyringsorganisation

Kriseleder

Arbejdsmarkedschef Søren Landkildehus tlf: 9611 3801

Ansvarlig for situationsbillede, log og dokumentation

Sekretariatschef Steen Brokær tlf: 9611 7071

Ansvarlig for involverede personer

Udpeges af kriselederen.

Ansvarlig for proces/teknik/bygning/systemer

Teknik og Miljø

Ansvarlig for kommunikation

Kommunikationsafdelingen

Mødested

Krisestaben mødes på Holstebro Rådhus, Kirkestræde 11, 7500 Holstebro.

Kriseleder kan udpege sekundært mødested.

Indkaldelse

Kontakt sker med telefon, SMS og mail.

Arbejdstelefonnumre og arbejdsmails anvendes primært.

Chefer i organisationen skal om muligt være tilgængelige på arbejdstelefon uden for normal arbejdstid.

Afdelingens understøttelse af kommunens øverste krisestab

Arbejdsmarkedschefen indgår i den øverste krisestab når det er relevant.

Alarmering

 • Jobcentret, Kirkestræde 15
 • Job og Kompetencecenter Vest, Harald Leths vej 4
 • Ungeenheden, Døesvej 54B
 • Sprogcentret, Danmarksgade 13B og C

Alarmering kommer fra de enkelte lokationer, borgerens hjem m.m.

Alarmeringen sendes opad i ledelsessystemet til nærmeste leder – fx centerleder alarmerer Arbejdsmarkedschef. Der skal tages kontakt til en sideordnet leder, hvis nærmeste leder ikke er tilgængelig. Alarmering sker telefonisk.)

Opgaver i den rollebaserede krisestyring

Kriselederens opgaver

 • Valider og beslut niveau for krisehåndtering
 • Beslut mødested
 • Aktiver
 • Følg dagsordenen

Se krisestyring

Opgaver til ansvarlig for situationsbillede, log og dokumentation

 • Mød på den aftalte lokalitet
 • Skab det samlede situationsbillede
 • Indret krisestabens mødelokale
 • Opstart log
 • Opstarter løbende situationsbilledet

Se krisestyring

Opgaver til ansvarlig for involverede personer

 • Mød på den aftalte lokalitet
 • Bidrag til situationsbillede og intressent analyse
 • Tag hånd om involverede medarbejdere/borgere
 • Kommuniker med berørte medarbejdere

Se krisestyring

Opgaver til ansvarlig for proces/teknik/bygning/systemer

 • Mød på den aftalte lokalitet
 • Bidrag til situationsbillede og vurdering af skadesomfang
 • Sikre fortsat drift
 • Kommuniker med leverandører

Se krisestyring

Opgaver til ansvarlig for kommunikation

 • Mød på den aftalte lokalitet
 • Aktiver krisekommunikations-teams første møde
 • Følg indsatsplan for krisekommunikation
 • Sikre tydelig, troværdig, autentisk og korrekt information
 • Etabler arbejdsfaciliteter for krisestyringsteamet

Se krisestyring

Kontaktoplysninger

Kriseleder er ansvarlig for at kontakte centrale personer og relevante eksterne myndigheder.

Oprettelse/revision

Godkendt af Arbejdsmarkedschef Søren Landkildehus, december 2018.

keyboard_arrow_up Sidst opdateret 29. oktober 2018 af