Alvorlige sygdomme

Situation

En eller flere borgere eller medarbejdere udviser symptomer på en alvorlig og/eller smitsom sygdom.

Der er risiko for, at borgere, medarbejdere, pårørende og samarbejdspartnere i øvrigt kan blive smittet af alvorlig sygdom i institutioner, botilbud, dagtilbud og andre sektioner.

Se her Statens Serum Instituts liste over smitsomme sygdomme med anmeldelsespligt.

Alarmering

Alarmen kan komme fra medarbejdere, pårørende eller embedslægen. Alarmering følger proceduren i Sundhedsberedskabsplanen.

  • Nærmeste leder alarmerer embedslægen.
  • Arbejdsmarkedschefen vurderer om Krisestaben inddrages.

Opgaver

Tage vare på alle og begrænse risiko for smitte jf. embedslægens instrukser.

Informere de berørte om smittefare, og hvordan man skal forholde sig.

Handling

Embedslægen vurderer:

  • hvem, der skal informeres?
  • hvornår det skal ske?
  • hvordan meddelelsen udformes?

Se Sundhedsberedskabsplanen

Ledelse og organisation

Sundhedsbredskabets krisestab aktiveres.

Bemanding og udstyr

Relevante værnemidler efter embedslægens anvisninger.

Kommunikation

Kommunikationschefen danner sammen med Arbejdsmarkedschefen overblik over kommunikationsopgavens omfang.

Derefter organiseres arbejdet med krisekommunikationen herunder håndtering af pressehenvendelser.

Kontaktoplysninger

Embedslægen Region Midtjylland tlf: 72227970. 

Oprettelse/revision

Godkendt af Arbejdsmarkedschef Søren Landkildehus, december 2018.

keyboard_arrow_up