Stabene

Kritiske ydelser

Borger og medarbejders sikkerhed i forhold til truslervold, og brand på rådhuset.

Intern krisestyringsorganisation

Kriseleder

Vicekommunaldirektør, Claus Brandt, 2496 4225

Ansvarlig for situationsbillede, log og dokumentation

Udpeges af kriseleder efter hvilken afdeling den kritiske situation er i.

 • Borgerservice og Ydelsescentret, borgerservicechef, 2467 0429
 • Borgmesterkontoret, sekretariatsleder, 2941 8007
 • Juridisk Team, chefjurist, 2118 7212
 • Kommunikationsteamet, kommunikationschef, 2967 7669
 • IT, chef for IT og Digitalisering, 2325 0767
 • Økonomi, økonomichef, 9354 2861
 • Løn og Personale, lønchef, 5118 2816

Ansvarlig for involverede personer

Udpeges af kristestaben efter hvilken afdeling den kritiske situation er i.

Ansvarlig for proces/teknik/bygning/systemer

Udpeges af krisestaben efter hvilken afdeling den kritiske situation er i.

Ansvarlig for kommunikation

Kommunikationsafdelingen.
Ansvar for kontakt: Kriseleder.

Mødested

Mødestedet er som udgangspunkt på Holstebro Rådhus, Kirkestræde 11, 1. sal. 

Kriselederen kan beslutte, at mødes på anden lokalitet efter konkret vurdering.

Indkaldelse

Kontakt sker pr. tlf, sms og mail. Arbejdstelefonnumre og arbejdsmails anvendes som udgangspunkt. 

Chefer i organisationen skal om muligt være tilgængelige på arbejdstelefon uden for normal arbejdstid.

Afdelingens understøttelse af kommunens øverste krisestab

 • Borgmesteren
 • Kommunaldirektøren

Alarmering

Alle medarbejdere kan slå alarm og skal alarmere videre.

Det fremgår af de enkelte indsatsplaner, hvem der skal alarmeres, hvem der alarmerer videre og hvordan, der skal alarmeres.

Opgaver i den rollebaserede krisestyring

Opgaven er først og fremmest at få en situation under kontrol uden at nogen kommer noget til, samt at få alarmeret til relevante personer.

De konkrete opgaver fremgår af de enkelte indsatsplaner.

Kriselederens opgaver

 • Modtager alarmering/underretning om hændelse
 • Ansvarlig for at samle krisestaben
 • Sikre ansvarlige til øvrige roller og delegere opgaver
 • Ansvar for opdateret situationsbillede
 • Orienterer opad i ledelsessystemet og sikrer kommunikation med relevante aktører udenfor krisestaben

Opgaver til ansvarlig for situationsbillede, log og dokumentation

 • Den pågældende chef
 • Indsamler information til at danne løbende og opdateret situationsbillede
 • Fører krisestyringslog som dokumentation for beslutninger og handlinger

Opgaver til ansvarlig for involverede personer

 • Al relation til personer, der er berørte af hændelsen
 • Kommunikation til de berørte i samarbejde med den kommunikationsansvarlige

Opgaver til ansvarlig for proces/teknik/bygning/systemer

 • Indhente og bidrage med støtte og viden til processer, drift og leverancer (bygninger, forsyning, IT og systemer)

Opgaver til ansvarlig for kommunikation

 • Indsatsplan for kommunikation
 • Sikre information til relevante målgrupper
 • Udfører kommunikationsopgaven ifølge indsatsplan

Kontaktoplysninger

 • Politiet: tlf. 1-1-4
 • Midtjyllands Politi: tlf. 9610 1448
 • Alarmcentralen (Politi – Falck – Beredskab): tlf. 1-1-2 
 • Midtjysk Brand- og Rednings døgnbemandede vagtcentral: tlf. 89703599 
 • Kriseleder: Vicekommunaldirektør, Claus Brandt, mobil: 2496 4225, lokal 7100, mail: claus.brandt@holstebro.dk

Oprettelse/revision

Denne indsatsplan er udarbejdet af Karina Rysberg Bay.

Denne delplan er godkendt af vicekommunaldirektør Claus Brandt, december 2019.

keyboard_arrow_up Sidst opdateret 28. november 2018 af Karina Bay [Include file '../_inc/modal-video.cshtml' not found in 'Templates/Designs/beredskab/master/espresso.cshtml']