Brand på rådhuset

Situation

Der er udbrudt brand eller skærpet risiko for brand.

Ved evakuering

Nr. 11 samles på kirkepladsen foran hovedindgangen

Nr. 13 samles på kirkepladsen foran hovedindgangen

Nr. 15 samles i tunnelen til p-huset

Alarmering

 • Ring 1-1-2
 • Kontakt Betjentstuen på 7045
 • Betjentstuen sørger for det videre forløb
 • Brandalarmering vil når det er nødvendigt udløse evakueringsalarm

Bekæmp ilden hvis det er forsvarligt

 • Sluk for evt. strøm hvis det er muligt
 • Begynd slukning med tilgængeligt slukningsudstyr

Handling

Foretag evakuering

 • Alle personer forlader bygningen ved at benytte nærmeste flugtvej
 • Det skal sikres, at alle er kommet ud i det fri
 • Iværksæt rednings- og slukningsarbejde, hvis det er sikkert og forsvarligt. Forsøg at begrænse branden ved at lukke (ikke låse) døre og vinduer

Modtagelse af brandvæsenet

Brandvæsenet vil blive modtaget og informeret af rådhusbetjentene omkring:

 • Er der tilskadekomne eller personer der ikke er kommet i sikkerhed?
 • Hvor brænder det?
 • Brandens omfang?
 • Hvor er adgangsvejene?

Ledelse og organisation

Alle er forpligtiget til at følge ovenstående anvisninger for handlinger, indtil brandvæsenet ankommer. Herefter leder indsatslederen indsatsen.

Bemanding og udstyr

 • Pulverslukkere bruges ved brande i faste stoffer, væskebrande og i gasflasker
 • Vandfyldt slange i vægskab og håndsprøjtebatteri anvendes kun på faste stoffer og personer
 • Brandtæppe anvendes på personer og væskebrande (kan også anvendes i forbindelse med slukning i IT-udstyr).
 • C02-slukkere bruges til brand i elinstallationer, IT.udstyr, væskebrande og gasbrande

Kommunikation

Lederen orienterer krisestaben.

 • Alle skal deltage i et fællesmøde efter episoden. Her skal det hele tales igennem og alle skal komme til orde. Det kan være nødvendigt med flere møder
 • Vurdér behov for at inddragelse af krisepsykolog. Skadeslidte bestemmer ikke selv
 • Alt kommunikation med pressen foregår igennem Kommunikationsafdelingen

Kontaktoplysninger

Der er udarbejdet en pårørendeliste.

Evt. andre vigtige opmærksomhedspunkter

Overraskes man af røgen, skal man blive helt nede ved gulvet.
Næse og mund beskyttes med et klæde og der krybes mod den nærmeste udgang, eller døren til rummet lukkes og man giver sig til kende i et åbnet vindue.

Oprettelse/revision

Denne indsatsplan er udarbejdet af Karina Rysberg Bay.

Godkendt af vicekommunaldirektør Claus Brandt, december 2019.

keyboard_arrow_up Sidst opdateret 07. december 2018 af [Include file '../_inc/modal-video.cshtml' not found in 'Templates/Designs/beredskab/master/espresso.cshtml']