Kultur og Erhverv

Afdelingens interne krisestyringsorganisation

Kriseleder

 • Henrik Schou Zacho

Ansvarlig for situationsbillede, log og dokumentation

 • Udpeges ad hoc af kriseleder

Ansvarlig for involverede personer

 • Udpeges ad hoc af kriseleder

Ansvarlig for proces/teknik/bygning/systemer

 • Vedrørende haller og fritidsaktiviteter: Mogens S. Poulsen
 • Vedrørende biblioteket: Peter Rokkjær

Ansvarlig for kommunikation

 • Intern: Trine Petersen

Hvor mødes kriseledelsen

Kriseledelsen mødes som udgangspunkt på Holstebro Bibliotek, Kirkestræde 13, Holstebro.
Kriseleder kan beslutte, at kriseledelsen mødes på anden lokalitet efter konkret vurdering.

Indkaldelse

Kontakt sker pr. telefon, sms og mail. Arbejdstelefonnumre og arbejdsmails anvendes som udgangspunkt.

Afdelingens understøttelse af kommunens øverste krisestab

Direktøren for Kultur & Erhverv.

Alarmering

Alle medarbejdere kan slå alarm og skal alarmere videre.

Det fremgår af de enkelte indsatsplaner, hvem der skal alarmeres, hvem der alarmerer videre og hvordan, der skal alarmeres.

Opgaver i den rollebaserede krisestyring

Opgaven er først og fremmest at få en situation under kontrol uden at nogen kommer noget til, samt at få alarmeret til relevante personer.

De konkrete opgaver fremgår af de enkelte indsatsplaner.

Kriselederens opgaver

 • Modtager alarmering/underretning om hændelse
 • Ansvarlig for at samle krisestaben
 • Sikre ansvarlige til øvrige roller og delegere opgaver
 • Ansvar for opdateret situationsbillede
 • Orienterer opad i ledelsessystemet og sikrer kommunikation med relevante aktører uden for krisestaben

Opgaver til ansvarlig for situationsbillede, log og dokumentation

 • Sekretær for krisestaben
 • Indsamler information til at danne løbende og opdateret situationsbillede
 • Fører krisestyringslog som dokumentation for beslutninger og handlinger

Opgaver til ansvarlig for involverede personer

 • Al relation til mennesker, der er berørte af hændelsen
 • Kommunikation til de berørte i samarbejde med den kommunikationsansvarlige

Opgaver til ansvarlig for proces/teknik/bygning/systemer

 • Indhente og bidrage med støtte og kendskab til processer, drift og leverancer (bygninger, forsyning, IT og systemer)

Opgaver til ansvarlig for kommunikation

 • Indsatsplan for kommunikation
 • Sikre information til relevante målgrupper
 • Udfører kommunikationsopgaven, jf. indsatsplan

Kontaktoplysninger

 • Politiet: tlf 1-1-4
 • Midtjyllands Politi: tlf 96 10 14 48.
 • Alarmcentralen (Politi – Falck – Beredskab): tlf 1-1-2 
 • Midtjysk Brand og Rednings døgnbemandede vagtcentral: tlf. 89 70 35 99 

Kriseleder:

 • Direktør for Kultur & Erhverv, Mette Højborg, tlf. 40 18 22 02
 • Chef for Bibliotek & Fritid, Henrik Schou Zacho, tlf. 29 90 55 50
 • Chef for Udvikling & Strategi, Steen Brokær, tlf. 51 66 04 99
 • Chef for Kunst og Kultur, Lisbet Gormsen, tlf. 40 42 04 02
 • Chef for Erhverv og Turisme, Susanne Toftegaard Hansen, tlf. 21 72 99 30
 • Idrætsinspektør Mogens Svejgaard Poulsen tlf. 21 60 45 77
 • Leder PR & Komm., Adm. & IT Trine Petersen, tlf. 20 89 88 52
 • Adm. og IT koordinator Peter Rokkjær, tlf. 96 11 68 61

Oprettelse/revision

Denne delplan er udarbejdet af Lone Vestergaard.
Godkendt af Henrik Schou Zacho den 29. november 2018.

keyboard_arrow_up Sidst opdateret 29. oktober 2018 af [Include file '../_inc/modal-video.cshtml' not found in 'Templates/Designs/beredskab/master/espresso.cshtml']