Afhenter kan ikke tage vare på barn

Situation

Den voksne, der skal hente et barn i pasning, virker ikke i stand til at tage vare på barnet – f.eks. spiritus- eller narkotikapåvirket, psykisk ustabil eller andet.

Medarbejder oplever, at afhenteren opfører sig utrygt.

Alarmering

  • Den ansatte drøfter situationen med en kollega på stedet.
  • I tvivlstilfælde udleveres barnet ikke, og nærmeste leder kontaktes.

Opgaver

  • Sikre at barnet oplever at være tryg.
  • Sikre at den påvirkede afhenter ikke er til gene for sine omgivelser.
  • Evt. andre afhentningsmuligheder undersøges.

Kontakt

Helle Støve
Direktør
Tlf.: 2917 3432

Peter Fogde Mikkelsen
Skole- og Rådgivningschef
Tlf.: 2180 3371

Marianne Rahbek
Familie- og Dagtilbudschef
Tlf.: 4157 1881

Lotte Lind
Sekretariatschef
​Tlf.: 2461 0845

Handling

Medarbejderen taler med afhenteren og vurderer dennes tilstand. Forsøg at få afhenteren på tomandshånd uden at bringe sig selv i fare.

Få en anden voksen på stedet til at tage hånd om barnet og evt. kontakte den lokale leder.

Hvis ikke alternative afhentningsmuligheder forefindes kontaktes:

  • Familiesektionens vagttelefon (9611 7540 kl. 8-15. Efter kl. 15 kontaktes Den sociale bagvagt via 114 - politiet)

Kontakt politiet på 114, hvis det ikke er muligt at forhindre den påvirkede i at tage barnet med.

Ledelse og organisation

Den ansatte har ansvaret for barnets overdragelse til andre personer eller myndigheder. 

De ansatte på stedet har ansvar for at handle i situationen.

Krisestab

B&U’s interne krisestyringsorganisation orienteres efterfølgende, hvis det ikke er muligt at forhindre den påvirkede i at tage barnet med og politiet må kontaktes.

B&U's interne krisestyringsorganisation

Kommunikation

  • Den ansatte informerer nærmeste leder.
  • Den nærmeste leder orienterer B&U's interne krisestyringsorganisation efterfølgende, hvis det ikke er muligt at forhindre den påvirkede i at tage barnet med og politiet må kontaktes.

Evt. andre vigtige opmærksomhedspunkter

Den lokale leder skal være opmærksom på evt. behov for hjælp til konflikthåndtering til medarbejderne og evt. efterfølgende tilbud om samtale.

Kontaktoplysninger

Nærmeste leder kontaktes.

Oprettelse/revision

Denne indsatsplan er udarbejdet af arbejdsmiljøkonsulent Erik Carstensen og konsulent Kariann Keseler.
Godkendt af B&U’s chefgruppe den 1. september 2020. 
Revideret september 2021.

keyboard_arrow_up Sidst opdateret 13. september 2021 af Sara Gehr