IT-nedbrud

Situation

Ved IT-nedbrud forstås en situation, hvor flere kommunale

institutioner eller hele systemer er utilgængelige i en længere periode (f.eks. ingen forbindelse til internet).

Det er ikke muligt at tilgå fagsystemer som Nexus, hvilket kan påvirke kritiske leverancer så som medicinoplysninger, kontaktoplysninger m.m. for borgere tilknyttet tilbuddet.

Derudover systemer, hvor der ved nedbrud kan opstå kritiske situationer: nødkaldsanlæg, tekniske medicinsk udstyr og hjælpemidler.

Alarmering

Ved IT-nedbrud kontaktes IT-afdelingen på tlf: 96117350.

Uden for åbningstid kan nærmeste leder kontakte it-chef, –driftsleder eller –serviceleder.

Opgaver

Afsøg, hvis muligt, andre kommunikationskanaler.

Handling

  • Skab overblik over situationen
  • Oprethold et beredskab, der sikrer, at flest mulige opgaver kan løses
  • Prioriter ressourcerne således, at borgere med særlige behov får den fornødne hjælp

Ledelse og organisation

Nærmeste leder er ansvarlig for en procedure for at kunne opretholde kritiske leverancer uden IT.

Ved IT-nedbrud som truer kritiske leverancer, medicinhåndtering, personlige data mv., orienteres Socialchefen.

Socialchefen vurderer om krisestaben skal aktiveres.

Bemanding og udstyr

Enhedens leder og medarbejdere indgår i at opretholde kritiske leverancer.

IT førstehjælper, systemadministrator og IT afdelingen indgår i at genoprette adgang hurtigst muligt og evt. finde midlertidige løsninger.

Kommunikation

Den lokale leder varetager information og kommunikation til medarbejdere, borgere og samarbejdspartnere.

IT-afdelingen sørger for information til de berørte enheder.

Kontaktoplysninger

  • IT-afdelingen på tlf: 96117350
  • Nærmeste leder
  • Socialchefen
  • IT førstehjælper tlf: 96114110

  • Systemadministrator tlf: 96114127

Oprettelse/revision

Godkendt af Socialchef Anette Holm, april 2022.

keyboard_arrow_up Sidst opdateret 05. december 2018 af Elisabeth Haahr Christensen