Manglende afhentning af barn

Situation

Et barn, som ikke selv må gå hjem, er ikke hentet fra dagtilbud eller SFO, når tilbuddet lukker.

Alarmering

  • Den ansatte konstaterer, at et barn ikke er hentet.

Opgaver

  • Sikre at barnet oplever at være tryg.
  • Evt. andre afhentningsmuligheder afsøges.

Kontakt

Helle Støve
Direktør
Tlf.: 2917 3432

Peter Fogde Mikkelsen
Skole- og Rådgivningschef
Tlf.: 2180 3371

Marianne Rahbek
Familie- og Dagtilbudschef
Tlf.: 4157 1881

Lotte Lind
Sekretariatschef
​Tlf.: 2461 0845

Handling

Den ansatte på stedet har ansvar for at handle i situationen.

  • Den ansatte kontakter den person, der skulle have hentet barnet, via tilgængelige kanaler: telefonisk, via arbejdspladsen, digitale medier, m.fl.
  • Den ansatte informerer nærmeste leder, hvis der ikke er opnået kontakt til barnets nærmeste (forældre og evt. andre pårørende) inden for ½-1 time.

Hvis ikke alternative afhentningsmuligheder forefindes kontaktes:

  • Den sociale bagvagt via 114 – politiet.

Ledelse og organisation

Den ansatte har ansvaret for barnets overdragelse til andre personer eller myndigheder.

Den ansatte orienterer nærmeste leder efterfølgende om overdragelse til andre personer eller myndigheder.

Bemanding og udstyr

Adgang til barnets kontaktoplysninger.

Kommunikation

  • Den ansatte informerer nærmeste leder.

Kontaktoplysninger

Den sociale bagvagt via 114 – politiet.

Oprettelse/revision

Denne indsatsplan er udarbejdet af arbejdsmiljøkonsulent Erik Carstensen og konsulent Kariann Keseler.
Godkendt af B&U’s chefgruppe den 1. september 2020.
Revideret september 2021.

keyboard_arrow_up Sidst opdateret 28. maj 2019 af Sara Gehr