Delplan for Sundhed og Ældre

Afdelingens kritiske ydelser

Sikre livsnødvendig mad, bolig, behandling og pleje til borgere i Holstebro Kommune, der har brug for:

 • Sygepleje
 • Hjemmeplejeydelser
 • Plejeboligindsats
 • Hjælpemidler
 • Madlevering
 • Bolig

Afdelingens interne krisestyringsorganisation

Kriseleder

Sundhed- og Ældrechef Rikke te Pas - tlf: 96113707

Ansvarlig for situationsbillede, log og dokumentation

Teamleder Lene Wejlstrup Antonsen - tlf: 96113703

Ansvarlig for involverede personer

Udpeges af kriselederen.

Ansvarlig for proces/teknik/bygning/systemer

Teknik og Miljø

Ansvarlig for kommunikation

Kommunikationsteamet i samråd med ledelsen.

Mødested

 • Holstebro Rådhus Kirkestræde 11, 7500 Holstebro
 • Sekundær mødested er Center for Sundhed, Stationsvej 35, 7500 Holstebro

Kriseleder kan beslutte, at kriseledelsen mødes på anden lokalitet.

Kriseleder informerer de øvrige deltagere herom i forbindelse med aktivering.

Indkaldelse

Kontakt sker pr. tlf., SMS og mail.

Arbejdstelefonnumre og arbejdsmails anvendes som udgangspunkt.

Chefer i organisationen skal om muligt være tilgængelige på arbejdstelefon uden for normal arbejdstid.

Afdelingens understøttelse af kommunens øverste krisestab

Sundheds- og Ældrechef indgår i kommunens øverste krisestab, når det er relevant.

Sundheds- og Ældrechef er desuden formand for Krisestaben for Sundhedsberedskabet.

Alarmering

Alarm og varsling kan komme fra borgere og fra medarbejdere og ledelse i Sundhed og Ældre.

I forhold til Sundhedsberedskabet kan alarm og varsling også komme fra Regionens AMK funktion (Akut Medicinsk Koordination), Sundhedsstyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed og Redningsberedskabet.

Modtager af alarm involverer straks nærmeste Leder, Centerleder og Chef, der aktiverer krisestaben.

Alarmering sker telefonisk.

Opgaver i den rollebaserede krisestyring

Kriselederens opgaver

 • Valider og beslut niveau for krisehåndtering
 • Beslut mødested
 • Aktiver
 • Følg dagsordenen

Se krisestyring

Opgaver til ansvarlig for situationsbillede, log og dokumentation

 • Mød på den aftalte lokalitet
 • Skab det samlede situationsbillede
 • Indret krisestabens mødelokale
 • Opstart log
 • Opstarter løbende situationsbilledet

Se krisestyring

Opgaver til ansvarlig for involverede personer

 • Mød på den aftalte lokalitet
 • Bidrag til situationsbillede og interessentanalyse
 • Tag hånd om involverede medarbejdere/borgere
 • Kommuniker med berørte medarbejdere

Se krisestyring

Opgaver til ansvarlig for proces/teknik/bygning/systemer

 • Mød på den aftalte lokalitet
 • Bidrag til situationsbillede og vurdering af skadesomfang
 • Sikre fortsat drift
 • Kommuniker med leverandører

Se krisestyring

Opgaver til ansvarlig for kommunikation

 • Mød på den aftalte lokalitet
 • Aktiver krisekommunikations-teams første møde
 • Følg indsatsplan for krisekommunikation
 • Sikre tydelig, troværdig, autentisk og korrekt information
 • Etabler arbejdsfaciliteter for krisestyringsteamet

Se krisestyring

Kontaktoplysninger

Kriseleder er ansvarlig for at kontakte centrale personer og relevante eksterne myndigheder.

Oprettelse/revision

Godkendt af  Sundhed- og Ældrechef Rikke te Pas, marts 2023

keyboard_arrow_up Sidst opdateret 24. januar 2023 af