Drukneulykke

Alarmering

Ring 1-1-2 (Oplys hvem I er, hvad der er sket, samt hvor ulykken har fundet sted.)

Tilkald øvrige livreddere eller øvrigt personale.

Opgaver

Hvis der er flere til stede, få dem til at kontakte 1-1-2

 1. Få den druknede op af vandet
 2. Få alle op af vandet og undersøg, at der ikke er flere forulykkede
 3. Påbegynd livreddende førstehjælp
 4. Tag vare på børn og voksne, der har overværet ulykken og gør dem trygge

Handling

Umiddelbart efter - resten af dagen

 • Orienter forældre/pårørende. Hvis det er meget alvorligt, orienterer centerlederen de pårørende
 • Oplys de pårørende om, at I har en beredskabsplan, og at I vil følge op på hændelsen

Opfølgning

 • I tilfælde af en drukneulykke skal der udarbejdes en ulykkesrapport
 • Følg op på de kriseramte og andre involverede

Ledelse og organisation

 • Medarbejdere på stedet gennemfører den første akutte indsats
 • Den lokale leder står i spidsen for indsatsen indtil evt. ekstern indsatsleder/krisestab tager over

Bemanding og udstyr

I Vestjydsk Fritidscenter er hjertestarteren til venstre for hovedindgangen.

Se oversigt over hjertestartere

Kommunikation

Internt

 • Den lokale leder informerer nærmeste leder i forvaltningen snarest muligt samme dag

Eksternt

 • Eventuel pressehenvendelse håndteres på ledelsesniveau i samarbejde med kommunikationsafdelingen
 • Information sker så vidt muligt efter aftale med de pårørende

Kontaktoplysninger

 • Alarmcentralen 1-1-2
 • Vagttelefon: 96 11 69 45
 • Vestjydsk Fritidscenter i Ulfborg: Katarina Thomsen tlf: 20 87 33 39
 • Idrætsinspektør Mogens S. Poulsen tlf: 21 60 45 77
 • Idrætscenter Vest: Jon Aaes tlf: 96 11 69 64
 • Kultur- og Fritidschef Henrik Schou Zacho tlf: 29 90 55 50
 • Psykisk krisehjælp til medarbejdere Mogens S. Poulsen tlf: 21 60 45 77

Oprettelse/revision

Godkendt den 20-05-2021 af: Mogens Svejgaard Poulsen & Carsten Kirkegaard

keyboard_arrow_up Sidst opdateret 08. juli 2021 af Casper Lemvig Andersen