Mistænkelig post

Sådan gør du, hvis du modtager en mistænkelig postforsendelse.

Vi skelner mellem

 • Uåbnede breve 
 • Åbnede breve, hvor der f.eks. er fundet et mistænkeligt pulver

Uåbnede breve

Uåbnede breve behandles forsigtigt og vurderes ikke umiddelbart at være smittefarlige.

For ikke at skabe unødig uro og for ikke ubegrundet at belaste beredskabet, skal det nøje vurderes og undersøges i virksomheden, om postforsendelsen kan have en naturlig forklaring.

Hvis truslen bedømmes som reel

 • Alarmér 1-1-2 og bed om instrukser for håndtering af brevet. 
 • Det lokale beredskab vil herefter vurdere den konkrete fare og igangsætte fornødne foranstaltninger. 
 • Man skal ikke henvende sig på skadestuen ved mistanke om smitte, men kontakte 1-1-2, der vil fortælle, hvordan man skal forholde sig.
 • Orientér den daglige leder.
 • Afvent politiets / redningsmandskabets ankomst.

Åbnede breve

 • Undgå at indånde forsendelsens indhold. 
 • Læg forsigtigt postforsendelsen uden at ryste den.
 • Få alle personer ud af lokalet og luk døre og vinduer. 
 • Tilkald politiet 1-1-2, og oplys hvem du er, hvor du ringer fra, hvad det drejer sig om samt hvor mange personer, der er berørt heraf.
 • Registrér alle tilstedeværende personer med navn og adresse.
 • Orientér omgående den daglige leder.
keyboard_arrow_up Sidst opdateret 13. november 2018 af