Drikkevandsforurening

Situation

Forsyningssvigt af drikkevand kan karakteriseres som enten:

  • En truet forsyningssituation, hvor der kræves en særlig indsats, som ikke kan klares med de ressourcer, vandforsyningen selv har til rådighed.
  • En krisesituation, hvor vandforsyningens forbrugere eller medarbejdere er truet på liv eller helbred, eller hvor væsentlige sikkerhedsmæssige, samfundsmæssige eller økonomiske interesser er truet. Det er en skærpende omstændighed hvis der findes særligt følsomme forbrugere (børn) i forsyningsområdet.

Alarmering

Ved en større og/eller akut og livstruende forurening og/eller leveringssvigt, der kræver handling her og nu, skal politiet kontaktes på telefonnummer: 114.

Opgaver

I samarbejde med Nordvestjyllands Brandvæsen etablere og opretholde nødforsyning af rent drikkevand til institutioner og skoler.

Ledelse og organisation

Krisestab

Krisestaben orienteres om situationen.

Kommunikation

Krisestaben iværksætter i samarbejde med kommunikationsafdelingen den nødvendige kommunikation.

Kontaktoplysninger

Nærmeste leder kontaktes.

Oprettelse/revision

Denne indsatsplan er udarbejdet af arbejdsmiljøkonsulent Erik Carstensen og konsulent Kariann Keseler.
Godkendt af B&U’s chefgruppe den 1. september 2020.

keyboard_arrow_up Sidst opdateret 06. maj 2019 af Sara Gehr [Include file '../_inc/modal-video.cshtml' not found in 'Templates/Designs/beredskab/master/espresso.cshtml']