Staben

Kritiske ydelser

Borger og medarbejders sikkerhed i forhold til truslervoldbrand på rådhuset og it-nedbrud.

Intern krisestyringsorganisation

Kriseleder

Vicekommunaldirektør, Claus Brandt – tlf.: 24964225

Ansvarlig for situationsbillede, log og dokumentation

PA, Helle Harriet Simonsen – tlf.: 25326508

Ansvarlig for involverede personer

Chef for Borgerservice, Personale og Jura, Kent Jensen – tlf.: 24670429

Ansvarlig for proces/teknik/bygning/systemer

Indkøbschef, Martin Eliassen – tlf.: 24667450

Ansvarlig for kommunikation

Økonomichef, Lars Vad Jensen – tlf.: 93542861

Mødested

Kriseledelsen mødes som udgangspunkt på Holstebro Rådhus Kirkestræde 11, 7500 Holstebro i lokale 217, Claus Brandt’s kontor.

Kriseleder kan beslutte, at krisestaben skal mødes på anden lokalitet efter konkret vurdering. I givet fald informeres de øvrige deltagere i forbindelse med aktivering.

Indkaldelse

Kontakt sker pr. telefon og sms evt. suppleret med mail. Mobilnumrene og arbejdsmails anvendes som udgangspunkt.

Chefer i organisationen skal om muligt være tilgængelige på arbejdstelefon uden for normal arbejdstid.

Afdelingens understøttelse af kommunens øverste krisestab

Vicekommunaldirektør Claus Brandt indgår i kommunens øverste krisestab, når det er relevant.

Alarmering

Alarmering og varsling kommer typisk fra Nordvestjyllands Brandvæsen (indsatsleder), fra politiet, borgere eller fra medarbejdere og ledelsen i Staben.

Opgaver i den rollebaserede krisestyring

Opgaven er først og fremmest at få en situation under kontrol uden at nogen kommer noget til, samt at få alarmeret til relevante personer.

De konkrete opgaver fremgår af de enkelte indsatsplaner.

Kriselederens opgaver

 • Modtager alarmering/underretning om hændelse
 • Ansvarlig for at samle krisestaben
 • Sikre ansvarlige til øvrige roller og delegere opgaver
 • Ansvar for opdateret situationsbillede
 • Orienterer opad i ledelsessystemet og sikrer kommunikation med relevante aktører udenfor krisestaben

Se krisestyring

Opgaver til ansvarlig for situationsbillede, log og dokumentation

 • Mød på den aftalte lokalitet
 • Skab det samlede situationsbillede
 • Indret krisestabens mødelokale
 • Opstart log
 • Opstarter løbende situationsbilledet

Se krisestyring

Opgaver til ansvarlig for involverede personer

 • Al relation til personer, der er berørte af hændelsen
 • Kommunikation til de berørte i samarbejde med den kommunikationsansvarlige

Se krisestyring

Opgaver til ansvarlig for proces/teknik/bygning/systemer

 • Mød på den aftalte lokalitet
 • Bidrage til situationsbillede og vurdering af skadesomfang
 • Bidrage med kendskab til processer, drift og leverancer (bygninger, forsyning, IT og systemer)
 • Sikre hurtigst muligt etablering af normaliseret drift

Se krisestyring

Opgaver til ansvarlig for kommunikation

 • Mød på den aftalte lokalitet
 • Aktiver krisekommunikations-teams første møde
 • Følg indsatsplan for krisekommunikation
 • Sikre tydelig, troværdig, autentisk og korrekt information
 • Etabler arbejdsfaciliteter for krisestyringsteamet

Se krisestyring

Kontaktoplysninger

 • Politiet: tlf. 1-1-4
 • Midtjyllands Politi: tlf. 9610 1448
 • Alarmcentralen (Politi – Falck – Beredskab): tlf. 1-1-2 
 • Midtjysk Brand- og Rednings døgnbemandede vagtcentral: tlf. 89703599 
 • Kriseleder: Vicekommunaldirektør, Claus Brandt, mobil: 2496 4225, lokal 7100, mail: claus.brandt@holstebro.dk

Oprettelse/revision

Denne indsatsplan er udarbejdet af Staben.

Denne delplan er godkendt af vicekommunaldirektør Claus Brandt, september 2021.

keyboard_arrow_up Sidst opdateret 11. oktober 2021 af Jacky Hansen