Vold og trusler

Situation

Vold og trusler accepteres ikke i Holstebro Kommune. Alle episoder med vold og trusler anmeldes i InsuBiz. Vold og trusler kan forekomme i og uden for arbejdspladsen.

Alarmering

Alarmering kan komme fra direkte involverede eller vidner. 

Alarmering kan ske via anråb, telefonopkald eller tryk på alarmenhed.

 • Aktiver alarmen
 • ALVORLIGT: RING 1-1-2

Nærmeste leder informeres.

Opgaver

Bevar ro og overblik. 

Forhindre at nogen kommer til skade fysisk og psykisk.

Handling

Den kollega der kommer først til stedet har ansvaret for at handle i situationen.

 • Gå væk fra truslen
 • Afskærm de implicerede parter
 • Hjælp den tilskadekomne
 • Tilkald nødvendig hjælp
 • Tilkald leder eller AMR

Umiddelbart efter - resten af dagen

 • Giv psykisk førstehjælp til tilskadekomne, vidner, pårørende og andre involverede.
 • Sørg for den/de kriseramte ikke er alene.
 • Leder vurderer behovet for fortsat krisehjælp og kontakt evt. psykolog
  • AKON tlf: 96444008
  • Nordisk Krisekorps tlf: 60111144
 • Åbn beredskabskuverten og kontakt omsorgspersonen og de pårørende – efter behov

Her kan du se hvordan man yder psykisk førstehjælp: Hvad er psykologisk-krisehjælp

Opfølgning

Var det voldsomt, men ikke akut?

Procedurerne for hjælp til skadeslidte skal også træde i kraft, hvis en medarbejder har haft en voldsom oplevelse, der ikke har resulteret i aktivering af det akutte beredskab.

Husk at anmelde hændelsen

Alle kritiske situationer skal anmeldes i InsuBiz.

Der skal ske en vurdering af, om episoden skal anmeldes til politiet.

Ved vold og trusler forstås:

 • Ved fysisk vold er der tale om aktivt påført vold som fx slag, spark, bid eller knivstik
 • Ved psykisk vold er der tale om trusler om vold, ydmygelser, mistænkeliggørelse, forhånelser eller diskriminerende udsagn
 • Trusler kan også udtrykkes uden ord fx med knyttede næver eller udøves elektronisk via fx sms, e-mail og hjemmesider

Læring

Alle episoder med vold og trusler tages op specifikt i arbejdsmiljøgruppen og generelt i L-MED

Her kan du se den overordnede Beredskab for krise og forebyggelse

Ledelse og organisation

 • Medarbejdere på stedet gennemfører den første akutte indsats.
 • Den lokale leder tager over hurtigst muligt og leder indsatsen indtil krisestaben tager over

Bemanding og udstyr

Tilgængeligt førstehjælpsudstyr og alarmer.

Kommunikation

Ledelsen skal tage stilling til

 • hvordan ikke involverede medarbejdere og pårørende orienteres
 • hvordan samarbejdspartnere internt og eksternt orienteres

Den lokale leder informerer nærmeste leder i forvaltningen samme dag.

Eventuel pressehenvendelse håndteres på ledelsesniveau i samarbejde med kommunikationsafdelingen.

Kontaktoplysninger

 • Alarmcentralen 1-1-2

 • Biblioteks- og fritidschef Henrik Schou Zacho tlf: 29 90 55 50

 • Leder af PR og Kommunikation, Administration og IT, Trine Petersen  tlf. 20 89 88 52

 • Leder af Læring og Udvikling, Vita Debel tlf. 40 50 76 40

 • Leder af Formidling og Oplevelse, Gitte Lassen tlf. 61 27 52 14

 • Psykisk krisehjælp til medarbejdere

Evt. andre vigtige opmærksomhedspunkter

Desuden skal det vurderes:

 • Om andre involverede medarbejdere har behov for gruppe- debriefing
 • Om der skal indkaldes ekstra medarbejder eller hentes hjælp hos andre afdelinger.

Oprettelse/revision

Godkendt den 20.05.2021 af: Lone Hvas

keyboard_arrow_up Sidst opdateret 08. juli 2021 af Casper Lemvig Andersen