IT og Digitalisering

Afdelingens kritiske ydelser

Tilgængelighed til IT systemer for Holstebro Kommunes ansatte og borgere. 

Såfremt der ikke er tilgængelighed på systemer og utilgængeligheden skyldes en krisehændelse er det IT-afdelingen opgave at re-etablere tilgængeligheden. Den respektive forvaltning/bruger af IT-systemet er selv ansvarlig for at have truffet foranstaltninger til at kunne udføre nødvendige kritiske opgaver i den periode beredskabssituationen varer. 

Afdelingens interne krisestyringsorganisation

Kriseleder

Chef for IT og Digitalisering, Nikolaj Kolte

Ansvarlig for situationsbillede, log og dokumentation

IT-ledergruppen

Ansvarlig for involverede personer

IT-ledergruppen

Ansvarlig for proces/teknik/bygning/systemer

Leder af IT-drift, Jesper Bunch Christensen

Ansvarlig for kommunikation

Intern: Leder af IT-service, Lene von Seelen

Ekstern: Kommunikationsteamet i Holstebro Kommune

Hvor mødes kriseledelsen

I prioriteret rækkefølge (afklares pr. sms/telefon)

 1. Møderum 1224, Kirkestræde 15. 
 2. Kriseleders kontor
 3. Øvrige møderum Kirkestræde 15
 4. Nærliggende møderum

Hvordan kontakter man hinanden

Kontakt sker gennem mobiltelefon. Alle i IT-ledelsen har som udgangspunkt en mobiltelefon aktiv – i og uden for normal arbejdstid. Alternativ fremmøde på adressen.
 

Mødested

I prioriteret rækkefølge (afklares pr. sms/telefon)

 1. Møderum 1224, Kirkestræde 15. 
 2. Kriseleders kontor
 3. Øvrige møderum Kirkestræde 15
 4. Nærliggende møderum. 

Indkaldelse

Kontakt sker gennem mobiltelefon. Alle i IT-ledelsen har som udgangspunkt en mobiltelefon aktiv – i og uden for normal arbejdstid. Alternativ fremmøde på adressen. 

Afdelingens understøttelse af kommunens øverste krisestab

Chef for IT og Digitalisering. Alternativt et medlem af IT-ledelsen. 

Alarmering

Interne overvågningssystemer.

Opkald fra rådhusbetjent.

I almindelig åbningstid relevante brugere/ansvarlige.

Uden for almindelig åbningstid som udgangspunkt direktører/chefer/ledere i forvaltningen. I særlige situationer medarbejdere uden ledelsesansvar. 

Øvrige beredskabsledelser i organisationen.

Øvrige eksterne – f.eks.

 • Leverandører af national infrastruktur (el, netværk)
 • CERT – Nationalt center for cypersikkerhed – Forsvarsministeriet.
 • Politi og brand myndighed

Opgaver i den rollebaserede krisestyring

Kriselederens opgaver

Kriselederen har det overordnede ansvar. Kriselederen delegerer roller, ansvar og opgaver til krisestaben og tilsikrer optimalt samarbejde på tværs af afdelingerne og funktioner.

Opgaver til ansvarlig for situationsbillede, log og dokumentation

Den ansvarlige for situationsbillede, log og dokumentation (sekretær for krisestaben) har ansvar for at indsamle relevant information og tilvejebringe et opdateret situationsbillede. 

Opgaver til ansvarlig for involverede personer

Den ansvarlige for de involverede personer skal varetage alle opgaver i relation til de mennesker, der er direkte berørte af hændelsen. Det kan være borgere, medarbejdere, frivillige m.v. 

Opgaver til ansvarlig for proces/teknik/bygning/systemer

Som ansvarlig for proces, teknik, bygninger og systemer indgår man i krisestaben med ansvar for teknisk understøttelse og kendskab til de berørte processer og leverancer. 

Opgaver til ansvarlig for kommunikation

Den kommunikationsansvarlige har til formål at sikre hurtigt, korrekt og afpasset information til de mange berørte målgrupper. 

Kontaktoplysninger

IT & Digitalisering beredskabstelefon: 2088 9299

Nikolaj Kolte, Chef IT og Digitalisering. Telefon 2325 0767

Jesper Bunch Christensen, Leder IT-drift. Telefon 2261 7888

Lene von Seelen, Leder IT-Servicecenter. Telefon 51395948

Claus Brandt, Vicekommunaldirektør. Telefon 2496 4225

 

Oprettelse/revision

Delplanen er udarbejdet af IT-ledelsen.

Godkendt af Claus Brandt den februar 2023

keyboard_arrow_up Sidst opdateret 26. november 2018 af