Alvorlige sygdomme

Situation

Et eller flere børn eller ansatte udviser symptomer på en alvorlig eller smitsom sygdom. Der er risiko for, at børn og voksne kan blive smittet af alvorlig sygdom i skolen, institutionen eller sektionen.

Statens Serum Instituts liste over individuelt anmeldelsespligtige sygdomme

Alarmering

Alarmen kan komme fra forældre, ansatte eller Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Nord. 
Den lokale leder alarmerer Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Nord, den ledende sundhedsplejerske og orienterer krisestaben.

Opgaver

  • Tage vare på alle og begrænse risiko for smitte jf. Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Nords instrukser.
  • Informere om smittefare, og hvordan man skal forholde sig.

Kontakt

Helle Støve
Direktør
Tlf.: 2917 3432

Peter Fogde Mikkelsen
Skole- og Rådgivningschef
Tlf.: 2180 3371

Marianne Rahbek
Familie- og Dagtilbudschef
Tlf.: 4157 1881

Lotte Lind
Sekretariatschef
​Tlf.: 2461 0845

Handling

Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Nord tager stilling til hvem, der skal informeres, hvornår det skal ske og udformer meddelelsen. 

For de 0-6 årige skal (lovkrav iflg. Sundhedsloven) forekomsten af smitsomme sygdomme bekendes med et printet opslag.

Ledelse og organisation

Krisestab

B&U's interne krisestyringsorganisation leder som udgangspunkt indsatsen. Derudover indgår lederen af sundhedsplejen ad hoc i B&U's interne krisestyringsorganisation

I flere skoler, institutioner eller sektioner

Hvis smitterisikoen omfatter lokationer inden for et fagområde – fx flere skoler – aktiveres krisestaben med fagchefen som kriseleder. 

Både skoler, institutioner og sektioner

Hvis smitterisikoen omfatter flere lokationer på tværs af skoler, institutioner eller sektioner, aktiveres krisestaben med direktøren for Børn og Unge som kriseleder. 

Ud over Børn og Unges område

Hvis smitterisikoen omfatter flere lokationer end Børn og Unges egne, aktiveres kommunens overordnede indsatsplan.

Hos dagplejere

Hvis smitterisikoen er hos en dagplejer, tager dagplejeren kontakt til sin områdeleder, der aktiverer krisestaben med familie- og dagtilbudschefen som kriseleder. 

Mødested

Kriselederen meddeler i sin indkaldelse, hvor staben skal mødes. 

Indkaldelse og kontakt

Indkaldelse og kommunikation til krisestaben sker via telefon, indtil man er fysisk samlet. Overvej Skype og telefonmøder, hvis man ikke kan samles hurtigt.

Bemanding og udstyr

Relevante værnemidler efter Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Nords anvisninger.

Kommunikation

Kriselederen 

Informerer nærmeste leder.

Ansvarlig for involverede personer 

Udarbejder i samarbejde med Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Nord og den kommunikationsansvarlige information til personale og forældre, som ikke er i risikogruppen. 

Ansvarlig for log og dokumentation

Udarbejder notat, som beskriver forløbet og sender det til kriselederen.

Ansvarlig for kommunikation

Håndterer presse, web og intranet samt andre tekster til involverede.

Kontaktoplysninger

Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Nord

Tlf.: 7222 7970

Sundhedsplejen

Leder af sundhedsplejen: tlf.: 9611 5141
Mail: Sundhedsplejen@holstebro.dk

Evt. andre vigtige opmærksomhedspunkter

Nærmeste leder skal være opmærksom på den mere langsigtede virkning af hændelsen hos børnene og de ansatte.

Oprettelse/revision

Denne indsatsplan er udarbejdet af arbejdsmiljøkonsulent Erik Carstensen og konsulent Kariann Keseler.
Godkendt af B&U's chefgruppe den 1. september 2020.
Revideret september 2021.

keyboard_arrow_up Sidst opdateret 03. maj 2019 af Sara Gehr