Ulykke

Situation

Et eller flere børn eller ansatte er kommet alvorligt til skade i skole, institution eller sektion.

Alarmering

 • Alarmen kan komme fra ansatte eller andre børn.
 • Alarmer akut hjælp 1-1-2
 • Den lokale leder alarmeres og kontakter nærmeste leder. 

Opgaver

 • At stoppe ulykken og søge hjælp til tilskadekomne.
 • At tage vare på børn og ansatte, der har overværet ulykken.
 • At tage vare på øvrige børn og gøre dem trygge.

Kontakt

Helle Støve
Direktør
Tlf.: 2917 3432

Peter Fogde Mikkelsen
Skole- og Rådgivningschef
Tlf.: 2180 3371

Marianne Rahbek
Familie- og Dagtilbudschef
Tlf.: 4157 1881

Lotte Lind
Sekretariatschef
​Tlf.: 2461 0845

Handling

Straks

 • Stop ulykken, hjælp tilskadekomne og ring 1-1-2.
 • Sørg for at samle andre børn i sikkerhed.
 • Informer nærmeste leder, som orienterer krisestaben.
 • Tilkald nødvendig hjælp – fx fra kolleger.

Umiddelbart efter - resten af dagen 

 • Giv psykisk førstehjælp til tilskadekomne, vidner, pårørende og andre involverede.
 • Sørg for den eller de kriseramte får fortsat hjælp og ikke er alene.
 • Vurder behovet for fortsat krisehjælp og kontakt eventuelt en psykolog. 
 • Informer relevante pårørende og ansatte. 

Opfølgning

 • Følg op på de kriseramte og andre involverede.
 • Hvis ulykken omfatter ansatte skal arbejdsmiljøorganisation inddrages.
 • Efterfølgende skal ulykken registreres i Insubiz hvis en medarbejder har pådraget sig en personskade fysisk eller psykisk.

Ledelse og organisation

Krisestab

Orientering af B&U's interne krisestyringsorganisation

Mødested

Kriselederen meddeler i sin indkaldelse, hvor staben skal mødes. 

Indkaldelse og kontakt

Indkaldelse og kommunikation til krisestaben sker via telefon, indtil man er fysisk samlet. 
Overvej Skype og telefonmøder, hvis man ikke kan samles hurtigt. 

Kommunikation

Kriselederen

Informerer nærmeste leder.

Ansvarlig for involverede personer

Informerer alle personer, som er berørte af hændelsen: Pårørende, ansatte, andre involverede. I første omgang informeres hurtigt via elektroniske kanaler – mail, sms og Aula.

Ansvarlig for log og dokumentation

Udarbejder notat, som beskriver hændelsesforløbet. Bed personalet, der varetog hændelsen om at nedskrive forløbet, som de så det.

Ansvarlig for kommunikation

Håndterer presse, web, intranet og andre tekster til involverede personer.

Evt. andre vigtige opmærksomhedspunkter

Nærmeste leder skal være opmærksom på den mere langsigtede virkning af en ulykke eller et dødsfald hos de ansatte og børnene.

Kontaktoplysninger

Nærmeste leder kontaktes.

Oprettelse/revision

Denne indsatsplan er udarbejdet af arbejdsmiljøkonsulent Erik Carstensen og konsulent Kariann Keseler.
Godkendt af B&U's chefgruppe den 1. september 2020. 
Revideret september 2021.

keyboard_arrow_up Sidst opdateret 28. maj 2019 af Sara Gehr