Kultur, Erhverv og Arbejdsmarked

Afdelingens interne krisestyringsorganisation

At tage vare på borgernes og medarbejdernes sikkerhed, når de bruger, arbejder eller besøger tilbuddene i Kultur, Erhverv og Arbejdsmarked.

Kriseleder

 • Primær: Den ansvarlige chef for området

 • Sekundær: anden chefrepræsentant udpeget af direktør

Ansvarlig for situationsbillede, log og dokumentation

 • Primær: Sekretariatsleder

 • Sekundær: anden repræsentant udpeget af direktør

Ansvarlig for involverede personer

 • Udpeges af kriseleder

Ansvarlig for proces/teknik/bygning/systemer

 • Primær: Repræsentant udpeget af Teknik og Miljø og/eller IT

 • Sekundær: Repræsentant udpeget af Teknik og Miljø og/eller Økonomi og IT

Ansvarlig for kommunikation

 • Primær: Repræsentant udpeget af Kommunikationsteamet

 • Sekundær: Repræsentant udpeget af Kommunikationsteamet

Hvor mødes kriseledelsen

Kriseledelsen mødes som udgangspunkt på Holstebro Rådhus, Kirkestræde 11, Holstebro.
Kriseleder kan beslutte, at kriseledelsen mødes på anden lokalitet efter konkret vurdering.

Indkaldelse

Kontakt sker pr. telefon, sms og mail. Arbejdstelefonnumre og arbejdsmails anvendes som udgangspunkt.

Afdelingens understøttelse af kommunens øverste krisestab

Direktøren for Kultur, Erhverv og Arbejdsmarked.

Alarmering

Alarmering kommer fra de enkelte lokationer i forvaltningen, borgerens hjem m.fl.

Alarmeringen sendes altid til nærmeste leder. Der skal tages kontakt til en sideordnet leder, hvis nærmeste leder ikke er tilgængelig.

Alarmering sker telefonisk.

Opgaver i den rollebaserede krisestyring

Kriselederens opgaver

 • Modtager alarmering/underretning om hændelse

 • Ansvarlig for at samle krisestaben

 • Sikre ansvarlige til øvrige roller og delegere opgaver

 • Ansvar for opdateret situationsbillede

 • Orienterer opad i ledelsessystemet og sikrer kommunikation med relevante aktører uden for krisestaben

Se krisestyring

Opgaver til ansvarlig for situationsbillede, log og dokumentation

 • Sekretær for krisestaben

 • Indsamler information til at danne løbende og opdateret situationsbillede

 • Fører krisestyringslog som dokumentation for beslutninger og handlinger

Se krisestyring

Opgaver til ansvarlig for involverede personer

 • Al relation til mennesker, der er berørte af hændelsen

 • Kommunikation til de berørte i samarbejde med den kommunikationsansvarlige

Se krisestyring

Opgaver til ansvarlig for proces/teknik/bygning/systemer

 • Mød på den aftalte lokalitet

 • Bidrage til situationsbillede og vurdering af skadesomfang

 • Bidrage med kendskab til processer, drift og leverancer (bygninger, forsyning, IT og systemer)

 • Sikre hurtigst muligt etablering af normaliseret drift

Se krisestyring

Opgaver til ansvarlig for kommunikation

 • Mød på den aftalte lokalitet

 • Aktiver krisekommunikations-teams første møde

 • Følg indsatsplan for krisekommunikation

 • Sikre tydelig, troværdig, autentisk og korrekt information

 • Etabler arbejdsfaciliteter for krisestyringsteamet

Se krisestyring

Kontaktoplysninger

Kriseleder er ansvarlig for at kontakte centrale personer og relevante, eksterne myndigheder.

 • Politiet: tlf 1-1-4
 • Midtjyllands Politi: tlf 96 10 14 48.
 • Alarmcentralen (Politi – Falck – Beredskab): tlf 1-1-2 
 • Midtjysk Brand og Rednings døgnbemandede vagtcentral: tlf. 89 70 35 99 

Kriseleder:

 • Direktør for Kultur, Erhverv og Arbejdsmarked, Mette Højborg, tlf. 40 18 22 02

 • Arbejdsmarkedschef Søren Landkildehus, tlf. 22 75 10 71

 • Chef for Bibliotek, Kultur og Fritid, Henrik Schou Zacho, tlf. 29 90 55 50

 • Chef for HR og Udvikling, Steen Brokær, tlf. 51 66 04 99

 • Kommunikationschef Mette Mørk Andersen, tlf. 29 67 76 69

 • Sekretariatsleder Lone Hvas, tlf. 22 37 04 75

Oprettelse/revision

Denne delplan er udarbejdet af Anja Bollerup Larsen
Godkendt af Mette Højborg, den 09.12.2020.

keyboard_arrow_up Sidst opdateret 08. juli 2021 af