IT-nedbrud, tab af data

Situation

Ved IT-nedbrud forstås en situation, hvor flere kommunale institutioner eller hele systemer er utilgængelige i en længere periode (f.eks. ingen forbindelse til internet).

Det er ikke muligt at tilgå fagsystemer, sikkerhedssystemer og lign. Det er ikke muligt at tilgå eller udskrive f.eks. elektronisk dokumentation, registrering osv.

Alarmering

Ved IT-nedbrud kontaktes IT-afdelingen på tlf: 96117350.

Uden for åbningstid kan nærmeste leder kontakte it-chef, –driftsleder eller –serviceleder.

Opgaver

Afsøg, hvis muligt, andre kommunikationskanaler.

Handling

  • Skab overblik over situationen
  • Oprethold et beredskab, der sikrer, at flest mulige opgaver kan løses
  • Prioriter ressourcerne således, at borgere med særlige behov får den fornødne hjælp

Ledelse og organisation

Nærmeste leder er ansvarlig for en procedure for at kunne opretholde kritiske leverancer uden IT.

Ved IT-nedbrud som truer kritiske leverancer, medicinhåndtering, personlige data mv., orienteres chefen for området, som vurderer om krisestaben skal aktiveres.

Bemanding og udstyr

Enhedens leder og medarbejdere indgår i at opretholde kritiske leverancer.

IT-førstehjælper, systemadministrator og IT-afdelingen indgår i at genoprette adgang hurtigst muligt og evt. finde midlertidige løsninger.

Kommunikation

Den lokale leder varetager information og kommunikation til medarbejdere, borgere og samarbejdspartnere.

IT-afdelingen sørger for information til de berørte enheder.

Kontaktoplysninger

  • IT-afdelingen på tlf: 96117350
  • Nærmeste leder
  • IT førstehjælper 9611 4111 / 9611 3817 / 9611 6861

Oprettelse/revision

Godkendt den 20.05.2021 af: Lone Hvas

keyboard_arrow_up Sidst opdateret 08. juli 2021 af Casper Lemvig Andersen