Trusler

Situation

I tilfælde af trusler om vold, bombe eller andre mystiske genstande.

Ved evakuering

Nr. 11 samles på kirkepladsen foran hovedindgangen

Nr. 13 samles på kirkepladsen foran hovedindgangen

Nr. 15 samles i tunnelen til p-huset

Alarmering

 • Tryk på overfaldsalarmknappen, hvis truslen trækker op til en faretruende situation.
 • Vurdér om der skal ringes 1-1-2
 • Når rådhusbetjentene ankommer, skal de informeres om, at der er ringet 1-1-2

Opgaver

Den overordnede leder skal have besked, og arbejdsmiljøkonsulenten skal kontaktes.

Handling

Lederen sørger for, at medarbejderne kommer væk fra området.

 • Borgmesterkontoret & Jura: benyt kontor 108, 109, 118
 • Borgerservice: benyt kontor 83, 86, 88
 • IT & Digitalisering: benyt lokale 1224
 • Løn og Personale: benyt kontor 179
 • Økonomi: benyt kontor 227, 237
 • Indkøb & Forsikring: benyt kontor 221

 

Telefontrussel

Vær rolig - vær venlig - hold forbindelsen

 • Optag samtalen hvis muligt
 • Stil mange spørgsmål for evt. at konstatere truslens troværdighed
 • Bed vedkommende gentage så mange gange som muligt (undskyld med en dårlig forbindelse/svært ved at høre hvad personen siger)

Skriv ned og vær opmærksom

 • Dato?
 • Klokkeslæt?
 • Virker trusselgiveren lokalkendt?
 • Hvornår skal den sprænge?
 • Hvor (by) er den anbragt?
 • Hvordan ser den ud?
 • Hvem er du?

Baggrundsstøj

 • Musik
 • Børn
 • Fly
 • Tale
 • Trafik
 • Maskine
 • Andet

Personen i telefonen

 • Mand, kvinde, barn?
 • Alder?
 • Beruset?
 • Speciel stemme?
 • Accent?
 • Andet?

Evakuering af rådhuset

Kriselederen skal i samråd med rådshusbetjente/politiet vurdere, om rådhuset skal evakueres. 

Hvis rådhuset skal evakueres:

 • Der ringes på 7513, hvor der meddeles at evakueringsalarmen skal aktiveres
 • Når evakueringsalarmen lyder, skal alle forlade rådhuset
 • Personalet skal prøve at sørge for, at alle rådhusets besøgende kommer med ud

Rådhusbetjentene tager imod politiet, når de ankommer. 

Når politiet kommer frem, vil de afspærre området og orientere om, hvad der skal ske. Politiet er øverste ledelse på stedet, når de ankommer.

Ved evakuering

Nr. 11 samles på kirkepladsen foran hovedindgangen
Nr. 13 samles på kirkepladsen foran hovedindgangen
Nr. 15 samles i tunnelen til p-huset

Kommunikation

 • Alle skal deltage i et fællesmøde i forbindelse med en debriefing. Her skal det hele tales igennem og alle skal komme til orde. Det kan være nødvendigt med flere møder
 • Vurdér behov for at inddragelse af krisepsykolog. Skadelidte bestemmer ikke selv
 • Sikre at de pårørende bliver kontaktet. Der er udarbejdet pårørendeliste.
 • Sikre at berørte medarbejdere ikke kommer hjem til et tomt hjem
 • Alt kommunikation med pressen foregår igennem Kommunikationsafdelingen

 

Evt. andre vigtige opmærksomhedspunkter

Hvis medarbejderen indkaldes til vidneafhøring, skal medarbejderen informere ledelsen om dette. En fra ledelsen går med medarbejderen. Hvis ikke dette er muligt, går arbejdsmiljørepræsentanten med.

Vær opmærksom på, om berørte medarbejdere har behov for hjælp efterfølgende.

Oprettelse/revision

Denne indsatsplan er udarbejdet af Staben.

Godkendt af vicekommunaldirektør Claus Brandt, september 2021.

keyboard_arrow_up Sidst opdateret 11. oktober 2021 af