Brand

Situation

Der er udbrudt brand eller skærpet risiko for brand.

Alarmering

Alle skoler, institutioner og sektioner har brandalarm, der som det mindste varsler det brandtruede bygningsafsnit.

Opgaver

 • Red menneskeliv.
 • Alarmer – hvis ikke brandalarmen går direkte til brandvæsenet.
 • Bekæmp ilden, hvis det er forsvarligt.

Kontakt

Helle Støve
Direktør
Tlf.: 2917 3432

Peter Fogde Mikkelsen
Skole- og Rådgivningschef
Tlf.: 2180 3371

Marianne Rahbek
Familie- og Dagtilbudschef
Tlf.: 4157 1881

Lotte Lind
Sekretariatschef
​Tlf.: 2461 0845

Handling

Tilkald brandvæsenet – ring 1-1-2 eller benyt brandtryk (hvis ikke brandalarmen går direkte til brandvæsenet).

Ved 1-1-2 oplys:

 • Hvad der er sket?
 • Er der tilskadekomne – hvor mange?
 • Adressen og telefonnummer der ringes fra 

Foretag evakuering:

 • Alle personer forlader bygningen ved at benytte nærmeste flugtvej – jf. lokal evakueringsplan.
 • Det skal sikres, at alle er kommet ud i det fri.
 • Alle samles på et i forvejen aftalt sted – dette besluttes lokalt på tilbuddene.
 • Iværksæt rednings- og slukningsarbejde, hvis det er sikkert og forsvarligt. Forsøg at begrænse branden ved at lukke (IKKE LÅSE) døre og vinduer.

Modtag brandvæsenet – oplys

 • Er der tilskadekomne eller personer der ikke er kommet i sikkerhed?
 • Hvor brænder det?
 • Brandens omfang?
 • Hvor er adgangsvejene?

Ledelse og organisation

Alle er forpligtiget til at følge ovenstående anvisninger for handlinger, indtil brandvæsenet ankommer.
Herefter leder indsatslederen indsatsen.

Bemanding og udstyr

 • Pulverslukkere bruges ved brande i faste stoffer, væskebrande og i gasflasker.
 • Vandfyldt slange i vægskab og håndsprøjtebatteri anvendes kun på faste stoffer og personer.
 • Brandtæppe anvendes på personer og væskebrande (kan også anvendes i forbindelse med slukning i it-udstyr).
 • C02-slukkere bruges til brand i elinstallationer, it-udstyr, væskebrande og gasbrande.

Kommunikation

Den lokale leder orienterer B&U's interne krisestyringsorganisation

Evt. andre vigtige opmærksomhedspunkter

Overraskes man af røgen, skal man blive helt nede ved gulvet. 

Næse og mund beskyttes med et klæde og der krybes mod den nærmeste udgang, eller døren til rummet lukkes og man giver sig til kende i et åbnet vindue.

Kontaktoplysninger

Nærmeste leder kontaktes.

Oprettelse/revision

Denne indsatsplan er udarbejdet af arbejdsmiljøkonsulent Erik Carstensen og konsulent Kariann Keseler.
Godkendt af B&U's chefgruppe den 1. september 2020.
Revideret september 2021.

keyboard_arrow_up Sidst opdateret 06. maj 2019 af Sara Gehr