Gidseltagning/skoleskyderi

Situation

Børn eller ansatte er blevet taget som gidsler eller der er trussel om nært forestående gidseltagning.
Alle børn og ansatte er i dette tilfælde udsatte.

Alarmering

Ring 1-1-2 og oplys:

 • Hvad der er sket?
 • Er der tilskadekomne – hvor mange?
 • Adressen og telefonnummer der ringes fra 

Alarmer nærmeste leder.

Opgaver

Sikring af, at situationen kommer under kontrol uden at nogen lider fysisk eller psykisk overlast. Jf. lokal isolationsplan eller evakueringsplan.

Handling

 • Politiet kontaktes via 1-1-2. Politiet vurderer situationens alvor og styrer den videre proces.
 • Alle personer, der ikke er taget som gidsler skal forlade bygningen omgående.
 • Forsøg at danne et overblik over, om alle er kommet ud eller er isolerede.
 • Uanset om man er taget som gidsel eller ikke, skal man ikke benytte sig af selvtægt.
 • Lad være med at forsøge at hjælpe borgere eller kolleger, der er blevet taget som gidsler.
 • Lad være med at forsøge at forhandle med gidseltageren.
 • Forhold dig helt i ro, hvis du er taget som gidsel.
 • Forsøg om nødvendigt at berolige andre i samme situation.
 • Forsøg især at berolige og drage omsorg for eventuelle børn. Afvent politiets indsats.
 • Involverede tilbydes efterfølgende krisehjælp.

Ledelse og organisation

Ledelsen leder indsatsen indtil politiet er kontaktet. Dernæst overtager politiet det fulde ansvar.

Kommunikation

Nærmeste leder informeres straks.
Nærmeste leder orienterer B&U's interne krisestyringsorganisation

Kontaktoplysninger

Nærmeste leder kontaktes.

Oprettelse/revision

Denne indsatsplan er udarbejdet af arbejdsmiljøkonsulent Erik Carstensen og konsulent Kariann Keseler.
Godkendt af B&U's chefgruppe den 1. september 2020.

keyboard_arrow_up Sidst opdateret 06. maj 2019 af Sara Gehr [Include file '../_inc/modal-video.cshtml' not found in 'Templates/Designs/beredskab/master/espresso.cshtml']