Gidseltagning/skoleskyderi

Situation

Børn eller ansatte er blevet taget som gidsler eller der er trussel om nært forestående gidseltagning.
Alle børn og ansatte er i dette tilfælde udsatte.

Alarmering

Ring 1-1-2 og oplys:

 • Hvad der er sket?
 • Er der tilskadekomne – hvor mange?
 • Adressen og telefonnummer der ringes fra 

Alarmer nærmeste leder.

Kontakt

Helle Støve
Direktør
Tlf.: 2917 3432

Peter Fogde Mikkelsen
Skole- og Rådgivningschef
Tlf.: 2180 3371

Marianne Rahbek
Familie- og Dagtilbudschef
Tlf.: 4157 1881

Lotte Lind
Sekretariatschef
​Tlf.: 2461 0845

Opgaver

Sikring af, at situationen kommer under kontrol uden at nogen lider fysisk eller psykisk overlast. Jf. lokal isolationsplan eller evakueringsplan.

Handling

 • Politiet kontaktes via 1-1-2. Politiet vurderer situationens alvor og styrer den videre proces.
 • Alle personer, der ikke er taget som gidsler skal forlade bygningen omgående.
 • Forsøg at danne et overblik over, om alle er kommet ud eller er isolerede.
 • Uanset om man er taget som gidsel eller ikke, skal man ikke benytte sig af selvtægt.
 • Lad være med at forsøge at hjælpe borgere eller kolleger, der er blevet taget som gidsler.
 • Lad være med at forsøge at forhandle med gidseltageren.
 • Forhold dig helt i ro, hvis du er taget som gidsel.
 • Forsøg om nødvendigt at berolige andre i samme situation.
 • Forsøg især at berolige og drage omsorg for eventuelle børn. Afvent politiets indsats.
 • Involverede tilbydes efterfølgende krisehjælp.

Ledelse og organisation

Ledelsen leder indsatsen indtil politiet er kontaktet. Dernæst overtager politiet det fulde ansvar.

Kommunikation

Nærmeste leder informeres straks.
Nærmeste leder orienterer B&U's interne krisestyringsorganisation

Kontaktoplysninger

Nærmeste leder kontaktes.

Oprettelse/revision

Denne indsatsplan er udarbejdet af arbejdsmiljøkonsulent Erik Carstensen og konsulent Kariann Keseler.
Godkendt af B&U's chefgruppe den 1. september 2020.
Revideret september 2021.

keyboard_arrow_up Sidst opdateret 06. maj 2019 af Sara Gehr