Vold og trusler

Situation

Vold og trusler accepteres ikke i Holstebro Kommune. Alle episoder med vold og trusler anmeldes i InsuBiz.  Vold og trusler kan forekomme i og uden for arbejdspladsen.

Ved vold og trusler forstås:

 • Ved fysisk vold er der tale om aktivt påført vold som fx slag, spark, bid eller knivstik
 • Ved psykisk vold er der tale om trusler om vold, ydmygelser, mistænkeliggørelse, forhånelser eller diskriminerende udsagn
 • Trusler kan også udtrykkes uden ord fx med knyttede næver eller udøves elektronisk via fx sms, e-mail og hjemmesider

Alarmering

Alarmering kan komme fra direkte involverede eller vidner. 

Alarmering kan ske via anråb, telefonopkald eller tryk på alarmenhed.

 • Aktiver alarmen
 • ALVORLIGT: RING 1-1-2

Nærmeste leder informeres.

Opgaver

 • Bevar ro og overblik. 
 • Forhindre at nogen kommer til skade fysisk og psykisk.
 • Giv fysisk og psykisk førstehjælp efter behov.

Handling

Den kollega der kommer først til stedet har ansvaret for at handle i situationen.

 • Gå væk fra truslen
 • Afskærm de implicerede parter
 • Hjælp den tilskadekomne
 • Tilkald nødvendig hjælp
 • Tilkald leder og AMR

Umiddelbart efter - resten af dagen

 • Giv psykisk førstehjælp til tilskadekomne, vidner, pårørende og andre involverede
 • Sørg for den/de kriseramte ikke er alene
 • Leder vurderer behovet for fortsat krisehjælp og kontakt evt. psykolog

AKON tlf: 96444008

Nordisk Krisekorps tlf: 60111144

 • Åbn beredskabskuverten og kontakt omsorgspersonen og de pårørende – efter behov

Opfølgning

 • Var det voldsomt, men ikke akut?

Procedurerne for hjælp til skadeslidte skal også træde i kraft, hvis en medarbejder har haft en voldsom oplevelse, der ikke har resulteret i aktivering af det akutte beredskab.

Husk at anmelde hændelsen

Alle kritiske situationer skal anmeldes i InsuBiz.

Læring

Alle episoder med vold og trusler tages op specifikt i arbejdsmiljøgruppen og generelt i L-MED.

Ledelse og organisation

 • Medarbejdere på stedet gennemfører den første akutte indsats.
 • Den lokale leder tager over hurtigst muligt og leder indsatsen  indtil krisestaben tager over

Bemanding og udstyr

Tilgængeligt førstehjælpsudstyr og alarmer.

Kommunikation

Ledelsen skal tage stilling til

 • hvordan ikke involverede medarbejdere og pårørende orienteres
 • hvordan samarbejdspartnere internt og eksternt orienteres

Den lokale leder informerer nærmeste leder i forvaltningen samme dag.

Ingen medarbejdere udtaler sig til pressen efter kritiske situationer. Der henvises til ledelsen.

Kontaktoplysninger

Ved behov for akut krisehjælp kan nærmeste leder eller arbejdsmiljørepræsentant, AMR rekvirere hjælp hos:

 • AKON tlf: 96444008
 • Nordisk Krisekorps (døgn) tlf: 60111144 

Evt. andre vigtige opmærksomhedspunkter

Desuden skal det vurderes:

 • Om andre involverede medarbejdere har behov for gruppe- debriefing
 • Om der skal indkaldes ekstra medarbejder eller hentes hjælp hos andre afdelinger.

Oprettelse/revision

Godkendt af  Sundhed- og Ældrechef Rikke te Pas, marts 2023

keyboard_arrow_up Sidst opdateret 12. december 2018 af Elisabeth Haahr Christensen