Trafikal infrastruktur - glatføre og sne

Situation

Ekstremt glatføre og/eller sne er årsag til, at trafiksikkerhed og fremkommelighed mindskes betydeligt.
Indsatsen retter sig imod alle trafikanter.

Alarmering

Alarmer kommer fra: DMI via Vejvejr (IT-system), Politi, Nordvestjyllands Brandvæsen, borgere og kommunens entreprenør.
Vintervagten kalder mandskab og materiel ud via indsatsplanen i Vinterman (It-system), i henhold til gældende Vinterregulativ
Vintervagten, der er i beredskab fra 1. oktober til 30 april, alarmerer videre.
Der alarmeres telefonisk og informationer registreres i Vinterman.

 

Opgaver

Der skal løses opgaver indenfor glatførebekæmpelse og/eller snerydning af kørebaner, cykelstier, fortove, trapper og pladser.

Trafiksikkerhed og fremkommelighed er i fokus.

Handling

Serviceniveauer fremgår af gældende Vinterregulativ
Indsatsen skal koordineres med vinterpatruljer (kommunens entreprenør), nabokommuner, vejdirektoratet og politi..

Ledelse og organisation

Vintervagten har ansvaret for at lede indsatsen i forbindelse med den konkrete hændelse. 
I helt ekstreme situationer koordineres indsatsen med politiet. 
Indsatsen er organiseret direkte fra vintervagten til det udførende mandskab.

Bemanding og udstyr

Personale og udstyr fremgår af indsatsplanen i Vinterman.

Kommunikation

Vintervagten sørger for, at der informeres på hjemmesiden: https://trafikkort.vejdirektoratet.dk/
Vintervagten informerer chefen for Trafik og Park eller dennes stedfortræder.
Chefen for Trafik og Park eller dennes stedfortræder informerer den vinteransvarlige i området Trafik, Park og Skov.

Eksternt

  • Trafikken.dk
  • P4 Midt og Vest, tlf. 96107500

Kontaktoplysninger

Eks.:

  • Alarmcentralen 1-1-2
  • Vintervagtnummer for borgere som aflyttes min. 1 gang i døgnet, tlf. 96117697.
  • Mail til vintertjenesten som tjekkes jævnligt: vinter@holstebro.dk  
  • Chef, Trafik og Park, Annette Vognbjerg, tlf. 20983857
  • Teamleder, Martin Meisler Elmholdt-Svendsen, tlf. 40481230
  • Fagkoordinator, Thomas Odgaard, tlf. 23289298
  • Vinterkoordinator, Poul S. Jensen, tlf. 40345125

 

Oprettelse/revision

Denne indsatsplan er udarbejdet af chefen for Trafik og Park.
Godkendt af Chef for Trafik og Park, Annette Vognbjerg, den 14. november 2018/ rev 1. marts 2021.

Principgodkendt på chefmøde den 08-04-2021.

keyboard_arrow_up Sidst opdateret 26. november 2018 af