Bortkomne børn

Situation

Et barn er bortkommet fra skole, institution, døgn- eller opholdssted.

Alarmering

 • Personen, der opdager, at barnet savnes, alarmerer nærmeste leder, kolleger og starter eftersøgning.
 • Politiet alarmeres senest efter 30 minutter på 1-1-2, hvis barnet eller den unge ikke er fundet.
 • Den lokale leder orienterer B&U's interne krisestyringsorganisation

Opgaver

 • Finde barnet eller den unge.
 • Gøre de øvrige børn og unge trygge.

Kontakt

Helle Støve
Direktør
Tlf.: 2917 3432

Peter Fogde Mikkelsen
Skole- og Rådgivningschef
Tlf.: 2180 3371

Marianne Rahbek
Familie- og Dagtilbudschef
Tlf.: 4157 1881

Lotte Lind
Sekretariatschef
​Tlf.: 2461 0845

Handling

Straks

 • Hurtig eftersøgning af inde- og udeområder, hvor barnet har opholdt sig. 

Senest efter 30 minutter

 • Er barnet ikke fundet senest efter 30 minutter, kontaktes politiet via 1-1-2.
 • En større eftersøgning sættes i gang i samarbejde med politiet samt orientering af B&U's interne krisestyringsorganisation
 • Den lokale leder udpeger en eller flere kolleger, der tager sig af den øvrige børne- eller ungegruppe.
  For dagplejere søges hjælp i nærområdet til eftersøgning af barnet.
 • Resten deltager i eftersøgningen i samarbejde med politi.
 • Forældre eller pårørende kontaktes. 

Når barnet er fundet

 • Den lokale leder har ansvar for, at hele hændelsesforløbet beskrives skriftligt i samarbejde med alle involverede.
 • Forældre håndteres via samtale og evt. opfølgende samtaler, hvor hændelsesforløbet gennemgås og udleveres skriftligt.
 • Den lokale leder vurderer behov for psykisk førstehjælp til de ansatte, som var ansvarlig for opsyn med barnet.
 • Den lokale leder overvejer, om der er tiltag, der skal sættes i værk for at forebygge lignende hændelser – døre, hegn, opsyn m.v. 

Ledelse og organisation

Krisestab

Den lokale leder har som udgangspunkt ansvaret for indsatsen. 
Er barnet ikke fundet inden for 30 minutter eller er barnet kommet ud for en ulykke orienteres B&U's interne krisestyringsorganisation

Mødested

Kriselederen meddeler i sin indkaldelse, hvor staben skal mødes. 

Indkaldelse og kontakt

Indkaldelse og kommunikation til krisestaben sker via telefon, indtil man er fysisk samlet. 
Overvej skype og telefonmøder, hvis man ikke kan samles hurtigt.

Kommunikation

Den lokale leder

Informerer nærmeste leder, hvis barnet er væk længere end 30 minutter.

Ansvarlig for involverede personer informerer

I første omgang barnets forældre. Øvrige forældre informeres via elektroniske kanaler – Aula. Den ansvarlige for kommunikation hjælper med at udarbejde tekster og indhold.

Ansvarlig for kommunikation

Håndterer presse, web og intranet samt andre tekster til involverede.

Evt. andre vigtige opmærksomhedspunkter

Nærmeste leder skal være opmærksom på den mere langsigtede virkning af hændelsen hos de ansatte eller børnene.

Kontaktoplysninger

Nærmeste leder kontaktes.

Oprettelse/revision

Denne indsatsplan er udarbejdet af arbejdsmiljøkonsulent Erik Carstensen og konsulent Kariann Keseler.
Godkendt af B&U's chefgruppe den 1. september 2020.
Revideret september 2021.

keyboard_arrow_up Sidst opdateret 06. maj 2019 af Sara Gehr