Rygtedannelse

Situation

En ansat udsættes for berettiget eller uberettiget mistanke om uhensigtsmæssig adfærd.

Alarmering

Nærmeste leder orienteres af den pågældende selv eller andre, som bliver opmærksomme på situationen.

Opgaver

  • Tage vare på alle involverede
  • Standse rygtedannelsen.

Kontakt

Helle Støve
Direktør
Tlf.: 2917 3432

Peter Fogde Mikkelsen
Skole- og Rådgivningschef
Tlf.: 2180 3371

Marianne Rahbek
Familie- og Dagtilbudschef
Tlf.: 4157 1881

Lotte Lind
Sekretariatschef
​Tlf.: 2461 0845

Handling

Den lokale leder tager kontakt til nærmeste leder.

Ledelse og organisation

Krisestab

Orientering af B&U's interne krisestyringsorganisation

Mødested

Kriselederen meddeler i sin indkaldelse, hvor staben skal mødes. 

Indkaldelse og kontakt

Indkaldelse og kommunikation til krisestaben sker via telefon, indtil man er fysisk samlet. Overvej Skype og telefonmøder, hvis man ikke kan samles hurtigt. 

Kommunikation

Kriselederen

Informerer nærmeste leder.

Ansvarlig for involverede personer

Vurderer i samarbejde med den kommunikationsansvarlige evt. information til ansatte og forældre.

Ansvarlig for log og dokumentation

Udarbejder notat, som beskriver forløbet og sender det til kriselederen.

Ansvarlig for kommunikation

Håndterer presse, web og intranet samt andre tekster til involverede.

Evt. andre vigtige opmærksomhedspunkter

Nærmeste leder skal være opmærksom på den mere langsigtede virkning af hændelsen hos børnene og de ansatte.

Kontaktoplysninger

Nærmeste leder kontaktes.

Oprettelse/revision

Denne indsatsplan er udarbejdet af arbejdsmiljøkonsulent Erik Carstensen og konsulent Kariann Keseler.
Godkendt af B&U's chefgruppe den 1. september 2020.
Revideret september 2021.

keyboard_arrow_up Sidst opdateret 28. maj 2019 af Sara Gehr