IT-nedbrud

Situation

Ved IT-nedbrud forstås en situation, hvor flere kommunale institutioner eller hele systemer er utilgængelige i en længere periode (f.eks. ingen forbindelse til internet).


Det er ikke muligt at tilgå fagsystemer, sikkerhedssystemer og lign. Det er ikke muligt at tilgå eller udskrive f.eks. elektronisk dokumentation, registrering osv.

 

Alarmering

 • Ved IT-nedbrud kontaktes IT-servicecenteret på tlf: 96117350.
 • Uden for åbningstid kan nærmeste leder kontakte it-chef, –driftsleder eller –serviceleder. Der er ikke tale om en bemandet vagttelefon, hvorfor leder først skal afdække om driften kan gennemføres uden IT frem til næste arbejdsdag.

 

Opgaver 

 • Afsøg, hvis muligt, andre kommunikationskanaler

Handling

 • Skab overblik over situationen
 • Oprethold et beredskab, der sikrer, at flest mulige opgaver kan løses
 • Prioriter ressourcerne således, at borgere med særlige behov får den fornødne hjælp

 

Ledelse og organisation

 • Nærmeste leder er ansvarlig for en procedure for at kunne opretholde kritiske leverancer uden IT.
 • Ved IT-nedbrud som truer kritiske leverancer, medicinhåndtering, personlige data mv., orienteres chefen for området, som vurderer om krisestaben skal aktiveres.

 

Bemanding og udstyr

 • Enhedens leder og medarbejdere indgår i at opretholde kritiske leverancer.
 • IT-førstehjælper, systemadministrator og IT-afdelingen indgår i at genoprette adgang hurtigst muligt og evt. finde midlertidige løsninger.

 

 

Kommunikation

 • Den lokale leder varetager information og kommunikation til medarbejdere, borgere og samarbejdspartnere.
 • IT-afdelingen sørger for information til de berørte enheder.

 

Kontaktoplysninger

 • IT-servicecenteret på tlf: 96117350. Uden for åbningstid kan nærmeste leder kontakte it-chef, –driftsleder eller –serviceleder. Der er ikke tale om en bemandet vagttelefon, hvorfor leder først skal afdække om driften kan gennemføres uden IT frem til næste arbejdsdag.
 • Nærmeste leder
 • IT førstehjælper 9611 7034

 

Oprettelse/revision

Denne indsatsplan er udarbejdet af Staben.

Godkendt af vicekommunaldirektør Claus Brandt, september 2021.

keyboard_arrow_up Sidst opdateret 11. oktober 2021 af