Ekstrem vejr

Situation

Ekstreme vejrforhold betyder, at udendørs færden er livsfarlig. Årsagen kan være voldsomt snevejr, storm eller skybrud.

Personalet har svært ved at komme frem og udføre de normale opgaver (socialpædagogisk bistand, medicin) hos borgerne.

Alarmering

Vejr varsel fra DMI eller anden offentlig myndighed.

Ledelsen vurderer, i samarbejde med Beredskabschefen, om situationen kræver at krisestaben indkaldes.

Der henvises til den generelle alarmeringsprocedure for indkaldelse af krisestaben.
Krisestaben alarmerer de berørte afdelinger.

Opgaver

Den daglige drift kan være påvirket meget forskelligt, afhængig af situationen.

Der udarbejdes lokale beredskabsplaner:

  • udbringning af medicin og mad
  • nødindkvartering af strandede
  • nødplan for indkaldelse af medarbejdere. 

Se indsatsplan for IT nedbrug.

Handling

Ved varsling af ekstremt vejrlig forbereder den daglige leder, organisationen på eventuelle ændringer af arbejdsgange og retningslinjer.

Det kan blive nødvendigt, at indkalde ekstra personale til løsning af prioriterede opgaver.

Nordvestjyllands Brand vil komme strandede personer til udsætning, hvorefter evakueringslokaler udpeges i samråd med krisestaben.

Krisestaben etablerer og holder tæt kontakt med nabokommuners og regionens beredskab, da vejrsituationen typisk påvirker større dele af landet.

Ledelse og organisation

Driftsområdernes ledelse har det overordnede ansvar for indsatsen. Den daglige leder har ledelsen på det operative niveau.

Der afrapporteres til krisestaben. 

Bemanding og udstyr

Personale, på vagt, løser opgaverne evt. med indkaldelse af ekstra personale.

Kommunikation

  • Der er løbende dialog mellem Krisestaben og Nordvestjysk Brand
  • Krisekommunikation aktiveres af krisestaben.
  • Den lokale leder informerer direkte til borgere, der ikke får besøg.

Kontaktoplysninger

Nærmeste leder kontaktes.

Evt. andre vigtige opmærksomhedspunkter

Kørsel: Chaufføren skal tjekke at bilerne er udstyret med lovpligtigt sikkerhedsudstyr inden udkørsel.

Andet udstyr til rådighed, aftales lokalt i sektionerne.
Ekstraudstyr kan være: Gule veste, tæpper, lommelygter, skovl, postelastikker.

Oprettelse/revision

Godkendt af Socialchef Anette Holm, april 2022.

keyboard_arrow_up Sidst opdateret 05. december 2018 af Elisabeth Haahr Christensen