Brand

Situation

 • Der opstår brand.
 • Medarbejdere og borgere i nærheden er i fare.

Alarmering

Med automatisk alarm:

Alarmen aktiveres automatisk og brandvæsenet underrettes automatisk.

Uden automatisk alarm:

Personen som opdager brand skal skabe sig et overblik over situationen og alarmerer 112 eller aktivere et evt. brandtryk, der går til brandvæsenet.

Opgaver

 • Red menneskeliv
 • Alarmér, hvis det ikke er sket
 • Bekæmp branden

Handling

Evakuering:

 • Bring personer væk fra farezonen – udsæt ikke dig selv for risiko
 • Samlingsplads skal fremgå af de lokale planer

Alarmér:

 • Sørg for at nogen tager imod brandvæsenet

Bekæmp:

 • Vurder brandens omfang
 • Forsøg at slukke branden med nærmeste egnede brandmateriel
 • Luk vinduer og døre, men lås ikke
 • Bring ikke dig selv eller andre i fare

Informér:

 • Informer nærmeste leder, som vurderer om kriseberedskabet skal aktiveres
 • Tilkald nødvendig hjælp fra kollegaer
 • Giv psykisk førstehjælp til tilskadekomne, vidner, pårørende og andre involverede

Ledelse og organisation

Medarbejdere på stedet gennemfører den første akutte indsats.

Den lokale leder/medarbejder leder indsatsen indtil krisestaben tager over.

Bemanding og udstyr

Medarbejdere og ledere anvender tilgængeligt brandslukningsudstyr uden at bringe sig selv i fare.

Kommunikation

Den lokale leder informerer nærmeste leder i forvaltningen snarest muligt samme dag.

Eventuel pressehenvendelse håndteres på ledelsesniveau i samarbejde med  kommunikationsafdelingen.

Kontaktoplysninger

Nærmeste leder kontaktes.

Oprettelse/revision

Godkendt af Socialchef Anette Holm, april 2022.

keyboard_arrow_up Sidst opdateret 05. december 2018 af Elisabeth Haahr Christensen