Krisestab

Her finder du Holstebro Kommunes sammensætning af krisestab. 

Driftsniveau 1 – én forvaltning/stab eller afdeling

Kriseleder: Forvaltnings/afdelings- eller stabschef
Kommunikationsansvarlig
Relevante medlemmer af forvaltningens/stabens eller afdelingens ledergruppe.
Evt. Beredskabschef
Ad hoc medlemmer

Driftsniveau 2 – én kommune

Kriseleder: Kommunaldirektør eller en af denne udpeget stedfortræder
Evt. Borgmester
Relevante medlemmer af direktionen
Relevante medlemmer af forvaltningernes chefgrupper/stabenes og/eller afdelingernes ledergrupper
Beredskabschef
Kommunikationsansvarlig
Ad hoc medlemmer

For alle deltageres vedkommende på begge driftsniveauer – men særligt for kriselederfunktionen - skal der være planlagt for stedfortræder i forbindelse med større og længerevarende hændelsesforløb. Stedfortræderen skal som udgangspunkt være på samme organisatoriske niveau som den, der afløses for, eller være udstyret med samme mandat. Stedfortræder for kriselederen udpeges i forbindelse med aktivering af Krisestaben. Det bemærkes, at det i vid udstrækning vil være muligt at udøve kriseledelse uden konstant fysisk tilstedeværelse, men ved brug af videokonferencer, konferencekald, mail, SMS m.m.

Borgmesteren kan efter konkret vurdering og behov indgå i krisestaben efter samråd med kriselederen.

Ad hoc-medlemmer kan eksempelvis bestå af repræsentanter for andre myndigheder, herunder politi, læge fra Styrelsen for Patientsikkerhed o.a. Ved større hændelser, der har karakter af større ulykke/katastrofe og omfatter flere kommuner vil koordinering af beredskabsaktørernes rolle finde sted i politiets Lokale Beredskabsstab, jf. afsnit 2.1.

Ved øvrige hændelsestyper, der ikke medfører aktivering af politiets Lokale Beredskabsstab, men omfatter flere kommuner, eksempelvis Holstebro, Skive, Lemvig eller Struer, håndteres hændelse på Driftsniveau 2 med koordinering med den anden kommune efter nærmere aftale. 

2.4 Krisestabens støttefunktioner

I Holstebro Kommune varetages sekretariatsfunktionen for Krisestaben af kvalificerede medarbejdere fra relevante stabe og forvaltninger, når krisestaben er aktiveret.

  • Sekretariatsbetjening vedr. mødeindkaldelse, referater, indhente situationsmeddelelser fra interne og eksterne institutioner og myndigheder, samt statusoversigter og journalisering af væsentlige informationer varetages af Borgmesterkontoret.
  • Krisekommunikation vedr. information til borgere og medier, samt overvågning af mediedækningen varetages af Borgmesterkontoret, Kommunikation.
  • IT-support og krisestabens IT-udstyr varetages af Økonomi og IT, IT.

 

keyboard_arrow_up Sidst opdateret 15. august 2018 af