Delplan for Socialafdelingen

Afdelingens kritiske ydelser

Tage vare på borgeres og ansattes sikkerhed, når de bruger, bor på, arbejder på eller besøger vores tilbud.

Afdelingens interne krisestyringsorganisation

Kriseleder

Socialchef Anette Holm tlf: 96114001

Ansvarlig for situationsbillede, log og dokumentation

Teamleder Lene Wejlstrup Antonsen tlf: 96113703

Ansvarlig for involverede personer

Udpeges af kriseleder.

Ansvarlig for proces/teknik/bygning/systemer

Teknik og Miljø

Ansvarlig for kommunikation

Kommunikationsteamet

Krisestaben kan undervejs mødes via SMS, Skype m.m.

Mødested

Holstebro Rådhus Kirkestræde 11, 7500 Holstebro.

Sekundær mødested: Krisestaben kan beslutte at mødes på anden lokalitet efter konkret vurdering. I givet fald informeres de øvrige deltagere i forbindelse med aktivering.

Indkaldelse

Kontakt sker med telefon, sms og mail. Arbejdstelefonnumre og arbejdsmails anvendes primært.

Chefer i organisationen skal om muligt være tilgængelige på arbejdstelefon uden for normal arbejdstid.

Afdelingens understøttelse af kommunens øverste krisestab

Socialchef indgår i kommunens øverste krisestab når det er relevant.

Alarmering

Alarm og varsling kan komme fra borgere og fra medarbejdere og ledelse i Socialområdet.

I forhold til Sundhedsberedskabet kan alarm og varsling også komme fra Regionens Akutfunktion, Sundhedsstyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed og Redningsberedskabet.

Modtager af alarm involverer straks nærmeste Leder, Centerleder og Chef, der aktiverer krisestaben.

Alarmering sker telefonisk.

Opgaver i den rollebaserede krisestyring

Kriselederens opgaver

 • Valider og beslut niveau for krisehåndtering
 • Beslut mødested
 • Aktiver
 • Følg dagsordenen

Se krisestyring

Opgaver til ansvarlig for situationsbillede, log og dokumentation

 • Mød på den aftalte lokalitet
 • Skab det samlede situationsbillede
 • Indret krisestabens mødelokale
 • Opstart log
 • Opstarter løbende situationsbilledet

Se krisestyring

Opgaver til ansvarlig for involverede personer

 • Mød på den aftalte lokalitet
 • Bidrag til situationsbillede og interessentanalyse
 • Tag hånd om involverede medarbejdere/borgere
 • Kommuniker med berørte medarbejdere

Se krisestyring

Opgaver til ansvarlig for proces/teknik/bygning/systemer

 • Mød på den aftalte lokalitet
 • Bidrag til situationsbillede og vurdering af skadesomfang
 • Sikre fortsat drift
 • Kommuniker med leverandører

Se krisestyring

Opgaver til ansvarlig for kommunikation

 • Mød på den aftalte lokalitet
 • Aktiver krisekommunikations-teams første møde
 • Følg indsatsplan for krisekommunikation
 • Sikre tydelig, troværdig, autentisk og korrekt information
 • Etabler arbejdsfaciliteter for krisestyringsteamet

Se krisestyring

Kontaktoplysninger

Kriseleder er ansvarlig for at kontakte centrale personer og relevante eksterne myndigheder.

Oprettelse/revision

Godkendt af socialchef Anette Holm / revideret marts 2023

keyboard_arrow_up Sidst opdateret 24. januar 2023 af Social og sundhed