Arbejdsnedlæggelse

Situation

Børn og Ungeområdet mangler personale som følge af strejker, lockout, arbejdsnedlæggelser eller lignende. 

At børnene ikke modtager de nødvendige ydelser (pasning og/eller undervisning).

Alarmering

Arbejdsnedlæggelse er ofte en pludselig hændelse, hvor den leder, der bliver informeret situationen, adviserer krisestaben.

Strejker og lockout er varslede hændelser, hvor krisestaben i god tid adviseres og kan planlægge styringen af hændelsen.

Kontakt

Helle Støve
Direktør
Tlf.: 2917 3432

Peter Fogde Mikkelsen
Skole- og Rådgivningschef
Tlf.: 2180 3371

Marianne Rahbek
Familie- og Dagtilbudschef
Tlf.: 4157 1881

Lotte Lind
Sekretariatschef
​Tlf.: 2461 0845

Opgaver

Den daglige drift kan være påvirket meget forskelligt afhængig af situationen:

  • skab overblik over situationen
  • sikre den nødvendige pasning af børn med særlige behov
  • sikre pasning/opsyn med de børn, hvor familierne ikke kan finde alternative pasningsmuligheder.
  • Forældrene orienteres løbende om situationen.

Handling

Det kan blive nødvendigt at udarbejde mødeplaner, der sikrer løsningen af prioriterede opgaver på de berørte områder.

Ved varsling af Strejker og lockout forbereder Krisestaben sammen med de lokale ledere organisationen på eventuelle ændringer af arbejdsgange og retningslinjer.

Ledelse og organisation

Krisestab

Krisestaben leder indsatsen i samarbejde med de lokale ledere. 

Kommunikation

Krisestaben tilrettelægger i samarbejde med Kommunikationsafdelingen den nødvendige kommunikation til de berørte (bl.a. forældrene).

Kontaktoplysninger

Nærmeste leder kontaktes.

Oprettelse/revision

Denne indsatsplan er udarbejdet af arbejdsmiljøkonsulent Erik Carstensen og konsulent Kariann Keseler.
Godkendt af B&U’s chefgruppe den 1. september 2020.
Revideret september 2021.

keyboard_arrow_up Sidst opdateret 06. maj 2019 af Sara Gehr