Vejrlige forhold

Situation

Vejret er (eller varsles som) så ekstremt, at udgang måske frarådes, og bygninger og udenomsarealer kan blive skadet.
Der er risiko for, at børn og medarbejdere ikke kan komme hjem fra eller frem til skolen eller institutionen.

Alarmering

Den lokale ledelse holder sig løbende orienteret om lokale vejrvarsler gennem nyhederne og DMI’s hjemmeside.

Den lokale leder informerer de ansatte, der indgår i nødpasning, om vejrvarsel og risiko for nødpasning.

Opgaver

Den lokale leder vurderer behov for at etablere nødpasning. 
Den lokale leder iværksætter og informerer om nødpasning, hvis det findes nødvendigt.
Medarbejdere har ansvar for at sikre børnenes tryghed og sikkerhed.

Kontakt

Helle Støve
Direktør
Tlf.: 2917 3432

Peter Fogde Mikkelsen
Skole- og Rådgivningschef
Tlf.: 2180 3371

Marianne Rahbek
Familie- og Dagtilbudschef
Tlf.: 4157 1881

Lotte Lind
Sekretariatschef
​Tlf.: 2461 0845

Handling

  • Lederen sikrer, at legeplads og bygninger klargøres til ekstremt vejr
  • Den lokale leder træffer, på baggrund af varslinger og lokale forhold, beslutning om, hvorvidt planerne for dagen opretholdes, eller der skal iværksættes nødpasning
  • Lederen iværksætter handleplanen for nødpasning og oplyser medarbejderne herom
  • Lederen sikrer en alarmering til forældre med besked om, hvordan der handles
  • Forældre informeres om nødpasningsordning gennem de respektive kanaler
  • Nødpasning afblæses via samme kanaler

Ledelse og organisation

Den lokale leder orienterer nærmeste chef.

Bemanding og udstyr

Adgang til internettet og telefoner.

Kommunikation

Den lokale ledelse informerer straks beslutning om nødpasning til nærmeste chef.
Forvaltningen sikrer overblik over, hvor der er etableret nødpasning.

Kontaktoplysninger

Nærmeste leder kontaktes.

Oprettelse/revision

Denne indsatsplan er udarbejdet af arbejdsmiljøkonsulent Erik Carstensen og konsulent Kariann Keseler.
Godkendt af B&U’s chefgruppe den 1. september 2020.
Revideret september 2021.

keyboard_arrow_up Sidst opdateret 28. maj 2019 af Sara Gehr