Trafikal infrastruktur - Storm, orkan, skybrud m.m.

Situation

Sammenstyrtede vej/broer, væltede træer og genstande på færdselsarealet, hvilket medfører manglende trafiksikkerhed og/eller fremkommelighed.
Der er så meget vand på kørebanen, at trafiksikkerhed og fremkommelighed mindskes. Indsatsen retter sig imod alle trafikanter.

Alarmering

Alarmer kan komme fra alle borgere, alarmcentralen, Nordvestjyllands Brandvæsen og kommunens entreprenør.
Vagthavende medarbejder i Trafik og Park skal alarmere videre. Dette kan uddelegeres.
Alarmering sker til den udførende kommunens entreprenør i Trafik og Park, og eventuelt Falck.
Der alarmeres pr. telefon.

 

Opgaver

Sammenstyrtede veje og broer sikres med afspærring.
Der fjernes væltede træer. Herunder risikotræer og genstande fra færdselsarealet.
Fokus på trafiksikkerhed og/eller fremkommelighed. Inklusiv afspærring af veje, stier m.v.

Handling

Ved varsling om storm eller orkan skal vagthavende medarbejder i Trafik og Park sikre, at nødvendigt mandskab og materiel er til rådighed.
Vand skal fjernes fra færdselsarealet eller afmærkes. Der er fokus på fremkommelighed og trafiksikkerhed.
Indsatsen koordineres eventuelt med Midt- og Vestjyllands Politi.

Ledelse og organisation

Vagthavende medarbejder i Trafik og Park har ansvaret for at lede indsatsen i forbindelse med den konkrete hændelse.
Vagthavende medarbejder i Trafik og Park leder det udførende personale i samarbejde med medarbejder fra kommunens entreprenør (pt. Kaj Bech).

Bemanding og udstyr

Uddannet personale fra Falck og fra kommunens entreprenør (pt. Kaj Bech), biler, motorsave, gummigeder, lastbiler, afspærringsmateriel mv.

Kommunikation

Vagthavende medarbejder i Trafik og Park informerer chefen for Trafik og Park eller dennes stedfortræder.

Eksternt

Kontaktoplysninger

Eks.:

  • Politi 1-1-4 
  • Chef, Trafik og Park, Annette Vognbjerg, tlf. 20983857
  • Teamleder, Martin Meisler Elmholdt-Svendsen, tlf. 40481230
  • Fagkoordinator, Thomas Odgaard, tlf. 23289298
  • Vinterkoordinator, Poul S. Jensen, tlf. 40345125

 

Oprettelse/revision

Denne indsatsplan er udarbejdet af chefen for Trafik og Park.
Godkendt af Chef for Trafik og Park, Annette Vognbjerg, den 14. november 2018.

Principgodkendt på chefmøde den 08-04-2021

keyboard_arrow_up Sidst opdateret 26. november 2018 af