IT-nedbrud, tab af data

Situation

Ved it-nedbrud forstås en situation, hvor flere kommunale institutioner eller hele systemer er utilgængelige i en længere periode (f.eks. ingen forbindelse til internet). Det er ikke muligt at tilgå eller udskrive f.eks. elektronisk dokumentation, registrering af børn mv.

Alarmering

Ved it-nedbrud på skoler, institutioner eller sektioner kontaktes it-afdelingen på telefon 96117350. Udenfor åbningstid kan nærmeste leder kontakte it-chef, –driftsleder eller –serviceleder.

Opgaver

Afsøg, hvis muligt, andre kommunikationskanaler.

Kontakt

Helle Støve
Direktør
Tlf.: 2917 3432

Peter Fogde Mikkelsen
Skole- og Rådgivningschef
Tlf.: 2180 3371

Marianne Rahbek
Familie- og Dagtilbudschef
Tlf.: 4157 1881

Lotte Lind
Sekretariatschef
​Tlf.: 2461 0845

Handling

  1. Skab overblik over situationen.
  2. Oprethold et beredskab, der sikrer, at flest mulige opgaver kan løses.
  3. Prioriter ressourcerne således, at børn og unge med særlige behov får den fornødne hjælp. Jf. evt. lokal beredskabsplan.

Ledelse og organisation

Den lokale leder aftaler med nærmeste leder, hvordan der arbejdes videre uden brug af it. 

Ved it-nedbrud som truer kritiske leverancer, f.eks. fremmødekontrol, medicinhåndtering, personlige data mv., orienteres B&U's interne krisestyringsorganisation

Kommunikation

Den lokale leder varetager information og kommunikation til ansatte, forældre og samarbejdspartnere.
It-afdelingen sørger for information til de berørte enheder.

Kontaktoplysninger

Nærmeste leder kontaktes.

Oprettelse/revision

Denne indsatsplan er udarbejdet af arbejdsmiljøkonsulent Erik Carstensen og konsulent Kariann Keseler.
Godkendt af B&U's chefgruppe den 1. september 2020.
Revideret september 2021.

 

keyboard_arrow_up Sidst opdateret 07. maj 2019 af Sara Gehr