Utilgængelighed på et IT-system

Procesdiagram

Proceduren for mulig aktivering af IT-beredskab kan læses i procesdiagrammet.

Situation


Nedenstående liste er eksempler på It-infrastruktur komponenter eller fælles systemer, der er inden for scope af beredskab: 

 • Citrix, Xenserver, XenApp, XenDesktop
 • Datacenter – Unified computing system og tilhørende komponenter
 • VMWare
 • SAN
 • Netværk, router mv
 • WAN forbindelse mellem kommunens lokationer
 • Internet, administration
 • Internet, skole
 • Telefoni, Cisco
 • Telefoni, Ascom
 • Demenssikring og nødkald, Tunstall
 • Exchange
 • ESDH, SBsys
 • SBSIP, digital forsendelse
 • NSIS Lokal IdP

Listen er ikke udtømmende, hvorfor øvrige systemer kan udløse en beredskabssituation. Dette vil i så fald afgøres i situationen mellem Kriselederen og den ansvarlige for pågældende fagsystem og IT service.
Genetablering af normal drift defineres generelt til 2 timer med mindre andet er aftalt med systemejer.
Hændelsen skal indenfor de nævnte systemer eller ved fagsystemer afhængig heraf have en karaktér, hvor alle brugere (eller næsten alle brugere) er ramt af den manglende IT service og den manglende IT service skal have et væsentligt omfang således at IT servicen er fuldstændigt ude af drift (eller næsten fuldstændigt ude af drift).
Vurderingen heraf ligger hos Kriselederen eller IT-ledelsen i førstnævntes fravær.
 

Alarmering


Interne overvågningssystemer
Opkald fra rådhusbetjent
I almindelig åbningstid relevante brugere/ansvarlige
Uden for almindelig åbningstid som udgangspunkt direktører/chefer/ledere i forvaltningen. I særlige situationer medarbejdere uden ledelsesansvar. 
Øvrige beredskabsledelser i organisationen
Øvrige eksterne – f.eks.

 • Leverandører af national infrastruktur (el, netværk)
 • CERT – Nationalt center for cypersikkerhed – Forsvarsministeriet.
 • Politi og brand myndighed
   

Opgaver

Fokus er at re-etablere normal drift. Opgaverne vil blive prioriteret i forhold til den aktuelle situation. Der er i særlig grad tale om IT faglige beslutninger.
Denne prioritering foretages af Kriseledelsen i samarbejde med respektive Kriseledere i kriseberedskaber i involverede forvaltningerne.

 

Handling

Kriseledelsen koordinerer med de øvrige forvaltninger og kommunikationen vil være situationsbestemt. 

 

Ledelse og organisation

Kriseleder er: Nikolaj Kolte, Chef for IT og Digitalisering

Ansvarlig for situationsbillede, log og dokumentation:
IT-ledergruppen (Jesper Bunch Christensen, Lene von Seelen, Nikolaj Kolte)

Ansvarlig for involverede personer:
IT-ledergruppen

Ansvarlig for proces/teknik/bygning/systemer:
Jesper Bunch Christensen, Leder IT-Drift

Ansvarlig for kommunikation:
Intern: Lene von Seelen
Ekstern: Kommunikationsteam i Holstebro Kommune

Angiv eventuelle andre faste deltagere i kriseledelsen.
Claus Brandt, Vicekommunaldirektør

Bemanding og udstyr

Relevante IT medarbejdere og teknisk personale – interne og eksterne vil blive indkaldt. Og relevant udstyr indkøbes eller flyttes.

Disse beslutninger træffes af Kriseledelsen. 

Kommunikation

Ansvarlig for intern kommunikation: Leder af IT-Service, Lene von Seelen

Ansvarlig for ekstern kommunikation: Kommunikationsteamet i Holstebro Kommune

Kontaktoplysninger

IT & Digitalisering beredskabstelefon: Telefon 2088 9299

Nikolaj Kolte, Chef IT og Digitalisering. Telefon 2325 0767

Jesper Bunch Christensen, Leder IT-drift. Telefon 2261 7888

Lene von Seelen Leder IT-Servicecenter. Telefon 5139 5948

Claus Brandt, Vicekommunaldirektør. Telefon 2496 4225

 

Oprettelse/revision

Indsatsplanen er udarbejder af IT-ledelsen.

Godkendt af Claus Brandt februar 2023

keyboard_arrow_up Sidst opdateret 28. november 2018 af