Angreb mod en institution

Situation

En eller flere personer udgør en trussel mod børn og ansatte, f.eks.:

  • Skoleskyderi
  • Gidseltagning
  • Bombetrussel

Alarmering

Ring 1-1-2 og oplys:

  • Hvad der er sket?
  • Er der tilskadekomne – hvor mange?
  • Adressen og telefonnummer der ringes fra 

Alarmér nærmeste leder.

Kontakt

Helle Støve
Direktør
Tlf.: 2917 3432

Peter Fogde Mikkelsen
Skole- og Rådgivningschef
Tlf.: 2180 3371

Marianne Rahbek
Familie- og Dagtilbudschef
Tlf.: 4157 1881

Lotte Lind
Sekretariatschef
​Tlf.: 2461 0845

Opgaver

Sikring af, at situationen kommer under kontrol uden at nogen lider fysisk eller psykisk overlast. Jf. lokal isolationsplan/evakueringsplan.

Handling

  • Politiet kontaktes via 1-1-2. Politiet vurderer situationens/truslens alvor og styrer den videre proces.
  • Den lokale isolations- /evakueringsplan følges.
  • Forsøg især at berolige og drage omsorg for eventuelle børn. Afvent politiets indsats.
  • Involverede tilbydes efterfølgende krisehjælp.

Ledelse og organisation

Ledelsen leder indsatsen indtil politiet er kontaktet. Dernæst overtager politiet det fulde ansvar.

Kommunikation

Nærmeste leder informeres straks.
Nærmeste leder orienterer B&U's interne krisestyringsorganisation

Kontaktoplysninger

Nærmeste leder kontaktes.

Oprettelse/revision

Denne indsatsplan er udarbejdet af arbejdsmiljøkonsulent Erik Carstensen og konsulent Kariann Keseler.
Godkendt af B&U’s chefgruppe den 1. september 2020.
Revideret september 2021.

keyboard_arrow_up Sidst opdateret 06. maj 2019 af Sara Gehr