Kritisk ulykke

Situation

En eller flere personer er kommet til skade.

Indsatsen retter sig mod den/de tilskadekomne og evt. involverede og vidner.

Alarmering

Alarmen kan komme fra medarbejdere eller andre borgere

 • Alarmer akut hjælp 1-1-2 og  Akut hjælp 
 • Alarmer nærmeste leder

Opgaver

 • Skab overblik over situationen
 • Stands ulykken
 • Give førstehjælp – førstehjælp
 • Alarmér 1-1-2

Handling

Stands ulykken

 • Sikre stedet
 • Afspær om muligt området

Giv førstehjælp

 • Kunstig åndedræt
 • Hjertemassage
 • Stands blødning
 • Forebyg chok

Umiddelbart efter - resten af dagen

Giv psykisk førstehjælp til tilskadekomne, vidner, pårørende og andre involverede – se psykologisk førstehjælp.

 • Sørg for den/de kriseramte for fortsat hjælp og ikke er alene.
 • Vurder behovet for fortsat krisehjælp og kontakt evt. psykolog
 • AKON tlf: 9644 4008
 • Nordisk Krisekorps tlf: 6011 1144
 • Informer relevante – pårørende, ansatte, presse osv

Opfølgning

 • Arbejdsmiljøkonsulenten skal orienteres
 • Følg op som beskrevet i den lokale beredskabsplan

Ledelse og organisation

Medarbejdere på stedet gennemfører den første akutte indsats.

Den lokale leder/medarbejder leder indsatsen indtil krisestaben tager over.

Bemanding og udstyr

Tilgængeligt førstehjælpsudstyr og evt. hjertestarter.

Find hjertestartere: www.hjertestarter.dk

Kommunikation

 • Informere nærmeste leder i forvaltningen snarest muligt.
 • Leder informerer relevante medarbejder og pårørende

Eventuel pressehenvendelse håndteres på ledelsesniveau i samarbejde med kommunikationsafdelingen.

Kontaktoplysninger

Nærmeste leder kontaktes.

Oprettelse/revision

Godkendt den 20.05.2021 af: Lone Hvas

keyboard_arrow_up Sidst opdateret 08. juli 2021 af Casper Lemvig Andersen