Utilgængelige bygninger

Situation

Institutionen/skole eller dele heraf er utilgængelige som følge af f.eks.:

  • Brand
  • Vandskade
  • Hærværk

Alarmering

Hvis hændelsen ikke er registreret eller anmeldt, kontaktes 112.

Opgaver

Der skal sikres genhusning såfremt bygningsskaden har et omfang, der gør at bygningen ikke kan anvendes til formålet.

Reetablering og/eller oprydning iværksættes.

Sikre kommunikation til relevante interessenter (forældre m.fl.)

Kontakt

Helle Støve
Direktør
Tlf.: 2917 3432

Peter Fogde Mikkelsen
Skole- og Rådgivningschef
Tlf.: 2180 3371

Marianne Rahbek
Familie- og Dagtilbudschef
Tlf.: 4157 1881

Lotte Lind
Sekretariatschef
​Tlf.: 2461 0845

Handling

Skabe det bedst mulige grundlag for at sikre driften.

Det lokale beredskab for genhusning træder i kraft.

Ledelse og organisation

Den lokale leder informerer nærmeste chef.

Kommunikation

Den lokale leder tilrettelægger hensigtsmæssig kommunikation, evt. i samarbejde med den nærmeste chef og/eller kommunikationsafdelingen.

Kontaktoplysninger

Nærmeste leder kontaktes.

Oprettelse/revision

Denne indsatsplan er udarbejdet af arbejdsmiljøkonsulent Erik Carstensen og konsulent Kariann Keseler.
Godkendt af B&U’s chefgruppe den 1. september 2020.
Revideret september 2021.

keyboard_arrow_up Sidst opdateret 28. maj 2019 af Sara Gehr