Øvrig forsyning

Situation

Spildevand:

  • Tilstopning eller nedbrud af kloak.

El:

  • Nedbrud i El forsyningen.

Varme:

Ledningsbrud eller manglende varmeforsyning.

Alarmering

Spildevand:

  • Vestforsyning Spildevand, tlf. 96127300 (døgnvagt)

El:

Varme:

Se telefonlisten under varmeværker

Opgaver

Spildevand:

  • Overordnet styring og håndtering ved tilstopning og nedbrud i kloakledninger. Opsporing af problemet og udbedring af skaderne.

El:

  • Reducere og begrænse skaderne ved nedbrud, og sikre genetablering til normal tilstand så hurtigt som muligt.

Varme:

  • Reducere og begrænse skaderne ved ledningsbrud, manglende varmeforsyning og andre hændelser og sikre genetablering til normal tilstand så hurtigt som muligt.

Handling

Spildevand:

Hvis der opstår problemer med at kunne aflede spildevandet fra ejendom til skelbrønden, vil Vestforsyning Spildevand A/S anmode om, at ejer undersøger, om der er vand i skelbrønden. Er der vand i skelbrønden er der et problem i forsyningens ledningsnet. Er der ikke vand i skelbrønden er problemet i det private ledningsnet. 
Her skal det så vurderes om det er selve stikledningen eller om det er afløbsinstallationerne i huset, der giver anledning til problemer. Hvis ejendom ikke kan aflede spildevand ved gravitation fra stueplan skønt afløbsinstallationerne på ejendommen alle er korrekte, så er Vestforsyning Spildevand A/S forpligtet til at installere en pumpe eller på anden vis sikre sig, at der kan afledes spildevand.

El:

Dansk Energis hjemmeside kan du søge information om aktuelle og planlagte afbrydelser hos alle danske netselskaber. Hvis ikke afbrydelsen er registreret på kortet - og du har tjekket dine sikringer og dit relæ, og stadig ikke har strøm - skal du kontakte din el leverandør.

Varme:

Ved ledningsbrud, manglende varmeforsyning og andre hændelser, som kræver handling her og nu, kontaktes det pågældende varmeværk via Telefonlisten for kontaktpersoner ved Varmeværker. Det bemærkes, at fjernvarmevand er tilsat korrosionsforhindrende stoffer, men vil normalt ikke ved udslip medføre skadelige miljøpåvirkninger (baseret på analyser af fjernvarmevand fra værker i andre kommuner).

Ledelse og organisation

Beredskab for spildevands- og varmeforsyningen samt el-sektoren, er organiseret i forhold til sektoransvars princippet. Det betyder, at den aktør, der til dagligt har ansvaret for en given sektor, også har det i tilfælde af en krise.

Spildevand:

Vestforsyning Spildevand A/S har det overordnede ansvar for beredskabet i mht. nedbrud, uheld m.m. Det betyder, at Vestforsyning koordinerer beredskab både før, under og efter en krise.
El:Energinet.dk har det overordnede ansvar for beredskabet i el- og gassektoren. Det betyder, at Energinet.dk koordinerer sektorernes beredskab både før, under og efter en krise. 

Varme:

Varmeværkerne har det overordnede ansvar for beredskabet i mht. nedbrud, uheld m.m. Det betyder, at Varmeværkerne koordinerer beredskab både før, under og efter en krise.

Bemanding og udstyr

Det er, ifølge sektoransvars princippet, de respektive forsyninger, som har ansvar for personale og udstyr. Det gælder også i en beredskabssituation. 

Kommunikation

Beredskab for spildevands- og varmeforsyningen samt el-sektoren, er organiseret i forhold til sektoransvars princippet. Det betyder, at den forsyning, der til dagligt har ansvaret for en given sektor, også har det i forbindelse med kommunikation. 

  • Forsyningsselskaberne samarbejder med kommune mht. kommunikation til borger og erhverv.

Kontaktoplysninger

Spildevand:

  • Vestforsyning Spildevand, tlf. 96127300 (døgnvagt)

El:

Varme:

Se telefonlisten under varmeværker

Oprettelse/revision

Denne indsatsplan er udarbejdet af Natur og Miljø.
Principgodkendt på chefmøde den 08-04-2021.

keyboard_arrow_up Sidst opdateret 26. november 2018 af Carina Kirk Thalund