Aktionskort - krisekommunikation

Hvis der opstår en vanskelig eller kritisk situation i din afdeling eller på din arbejdsplads, er det vigtigst først og fremmest at skabe kontrol og overblik over situationen.

Dernæst skal I styre kommunikationen om krisen, så de vigtigste målgrupper får den rigtige information, og I undgår, at krisen forværres på grund af for dårlig eller mangelfuld kommunikation.

Kommunikationsteamet kan hjælpe jer med at skabe et overblik over kommunikationen f.eks. budskaber, målgrupper og relevante medier.

Kontakt Kommunikation


Kommunikationschef

Mette Mørk

Tlf. 29677669

Sådan gør du, når krisen opstår

Medarbejder:

Tag hånd om den akutte situation, og skab dig et første overblik over situationen.
Kontakt til din nærmeste leder, og aftal den videre indsats og kommunikation.

Ledelse:

  1. Nærmeste leder kontakter nærmeste chef og vurderer kontakt til direktionen/borgmester/udvalgsformand afhængig af krisens omfang.
  2. Lederen/afdelingschefen kontakter beredskabsdirektør og/eller kommunikationschef direkte på mobil 29677669.
  3. Kommunikation nedsætter krisekommunikationsteam, som organiserer arbejdet og fordeler opgaver efter den plan, der er beskrevet i planen for krisekommunikation.
    Gå til krisekommunikationsplanen.
  4. Saml de mest relevante medarbejdere til et lokalt kriseteam, som koordinerer med en eventuel central krisestab.
  5. Fordel rollerne – hvem gør hvad, hvem er talsmand, hvem deltager i kriseledelsen. Kommunikationschefen indgår i kriseledelsen alt efter, hvilket niveau opgaven løses på: Ved beredskab på driftsniveau 1 (én forvalt-ning/afdeling/stab) varetages kommunikationen afdelingens egen kriseledel-se med støtte fra kommunikation. Ved beredskab på driftsniveau 2 (når hæn-delsen involverer to eller flere forvaltninger/afdelinger/stabe i én kommune) indgår kommunikationschefen i krisestaben.
  6. Sammen med krisekommunikationsteamet skaber I et overblik over situationen.

Gå til krisekommunikationsplanen.

Nøglespørgsmål ved krisekommunikation


1. Hvad er der sket? 
hvad, hvor, hvornår, hvor mange, hvor længe, hvorfor (formodet årsag?)

 

2. Hvad er seneste nyt?

 

3. Hvad ved vi endnu ikke?

 

4. Hvordan skal borgerne forholde sig?

 

5. Hvad gør kommunen nu?

 

6. Hvem kan man kontakte for mere information?

 

7. Hvornår opdaterer vi information næste gang? f.eks. på nettet eller ved pressemøde

keyboard_arrow_up Sidst opdateret 26. november 2018 af [Include file '../_inc/modal-video.cshtml' not found in 'Templates/Designs/beredskab/master/espresso.cshtml']